DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2015.147786

ПРОБЛЕМА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ДИЗАЙН"

Vladimir Syomkin

Анотація


Здійснюючи систематизацію освітніх процесів зі спеціальності "Дизайн" з метою актуалізації професійних функцій дизайн-діяльності обґрунтовано і підкреслено, що магістр повинен засвоїти весь спектр базових знань та вмінь і, відповідно, реалізувати всі функції, що характеризують дизайн. Підкреслено і обґрунтовано диференціацію задач та їх зміст з врахуванням відповідних функції дизайн-діяльності в залежності від освітньо-кваліфікаційного рівня, спеціальності та спеціалізації в галузі дизайу. Обґрунтоване особливе місце пропедевтичної функції, як базової, особливо в контексті дизайнерської освіти. Актуалізовано і обґрунтовано за змістом всі функції дизайн- діяльності: пропедевтичну; дизайн-проектну; макетування; дизайн-програмування; дослідницьку; дизайн-маркетингову; дизайн-патентувальну; організаційну; навчальну; нормативно-контрольну. В результаті, визначено і обґрунтовано професійні функції в галузі дизайну на основі систематизації та оптимізації освітніх процесів спеціальності "Дизайн".Ключові слова


дизайн; професійні функції; систематизація; оптимізація; освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Дослідження та розробка пропозицій з нормативно-технічної документації з питань підготовки фахівців в галузі дизайну та заходів з інформаційного забезпечення навчального процесу в цій галузі : звіт про НДР / НІД ; кер. В. В. Сьомкін. – К., 2000. – 110 с. – Інв. № 0200V004556. – № ДР 0198Ш01741.

Сьомкін В. В. До проблем обгрунтування системи спеціалізацій зі спеціальності "Дизайн" / В. В. Сьомкін

// Реклама і дизайн в умовах глобалізації вищої освіти та інформаційної інтеграції: зб. наук. пр. – К., 2005. –

Вип. 3. – С. 26–28.

Doslidzhennia ta rozrobka propozytsii z normatyvno-tekhnichnoi dokumentatsii z pytan pidhotovky fakhivtsiv v haluzi dyzainu ta zakhodiv z informatsiinoho zabezpechennia navchalnoho protsesu v tsii haluzi : zvit pro NDR / NID ; ker. V. V. Somkin. – K., 2000. – 110 s. – Inv. № 0200V004556. – № DR 0198Sh01741.

Somkin V. V. Do problem obhruntuvannia systemy spetsializatsii zi spetsialnosti "Dyzain" / V. V. Somkin // Reklama i dyzain v umovakh hlobalizatsii vyshchoi osvity ta informatsiinoi intehratsii: zb. nauk. pr. – K., 2005. – Vyp. 3. – S. 26–28.
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018