ЗАКАРПАТСЬКА ШКОЛА ЖИВОПИСУ: ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ

Alexander Tsugorka

Анотація


Мета роботи - на основі врахування цілей та суспільно-історичних чинників визначити основні етапи становлення та розвитку Закарпатської школи живопису. Методологія дослідження полягає у застосуванні істо- рико-культурологічного, мистецтвознавчого та біографічного підходів, що дало змогу проаналізувати основні творчі засади провідних закарпатських художників та їх роль у формуванні окремого мистецького напряму, з’ясувати їх внесок у розвиток традицій образотворчого мистецтва України з урахуванням сучасних тенденцій. Така міждисциплінарна методологія дала змогу виявити основні хронологічні та ціннісно -смислові константи становлення Закарпатської школи живопису. Наукова новизна дослідження полягає у концептуалізації уявлень про основні ціннісно-смислові чинники і віхи становлення Закарпатської школи живопису, що значно розширює уявлення про її традиції та визначає актуальність її здобутків для сучасного мистецтва в руслі посилення інтересу до класичного живопису. Висновки. Закарпатська школа живопису - це окреміший напрям українського класичного живопису, що водночас співвідноситься з найвідомішими світовими мистецькими трендами, чому сприяли неоднозначні культурно-історичні та ідеолого-політичні реалії, в умовах яких відбувалося становлення та розвиток школи.Ключові слова


Закарпатська школа живопису; А. Ерделі; Й. Бакшай; Публічна школа малювання; Товариство діячів образотворчих мистецтв Підкарпатської Русі; Ужгородське художньо-промислове училище; За-карпатський художній інститут; Закарпатська академія мистецтв

Повний текст:

PDF

Посилання


Бокшай И. Мысли художника / Бокшай И. // Искусство. - 1958. - №6. - С. 6-7.

Закарпатська школа живопису: велике мистецтво з "маленького краю" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http ://artes-almanac. in.ua/art/articles/zakarpatska_shkola_zhyvopysu. html.

Закарпатське мистецтво [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://art-raschdorf.com/ria/arlide/04_artide.html.

Мода на Захід. Чому зростає попит на твори представників Закарпатської школи живопису [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://forbes.net.ua/ua/opinions/1420873-moda-na.

Островський Е. Образотворче мистецтво Закарпаття / Е. С. Островський. - К.: Мистецтво, 1974. - 200 с.

Художня академія, яку створила «душа, що страждала від любові та мистецтва» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.viche.info/journal/2528.

Чейпеш Е. Формування Закарпатської школи живопису / Чейпеш Е. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: /http ://zakarpattya. net.ua/News/123462-Formuvannia-Zakarpatskoi-shkoly-zhyvopysu.

Bokshai, I. (1958). Artist’s thoughts. Iskusstvo, 6, 6-7 [in Russian].

Zakarpattia school of Fine Art: Grand Art from «the little region». Retrieved from http://artes- almanac.in.ua/art/articles/zakarpatska_shkola _zhyvopysu.html [in Ukrainian].

Zakarpattia Art. Retrieved from http://art-raschdorf.com/ua/article/04_article.html [in Ukrainian].

West in a fashion. Why does the demand for the works of the representatives of Zakarpattia School of Painting. Retrieved from http://forbes.net.ua/ua/opinions/1420873-moda-na [in Ukrainian].

Ostrovsky, G. (1974). Fine Art of Zakarpattia. Kyiv: Mustectvo [in Ukrainian].

The Fine Art Academy, created by «the soul, which suffered from love and art». Retrieved from http://www.viche.info/journal/2528 [in Ukrainian].

Cheipesh, G. The formation of Zakarpattia school of Painting. Retrieved from /http://zakarpattya.net.ua/News/ 123462-Formuvannia-Zakarpatskoi-shkoly-zhyvopysu [in Ukrainian].
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018