DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2014.148252

ДО ПИТАННЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНО-СТИЛЬОВІ ЧИННИКИ В КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОМУ ПРОСТОРІ

Maksym Tymoshenko

Анотація


Стаття присвячена питанню, що актуалізує проблему вивчення національно-стильових чинників у процесі розбудови культурно-мистецької сфери. Акцентується увага на особливості ролі і значенні мистецтва як важливої форми національно-стильового виразу. Доведено, що мистецтво у різних жанрових формах як універсальна інтегруюча різні жанрово-стильові художні інтенції синтетична форма є свого роду дзеркалом семантичних установок культури. Також вивчається проблема співвідношення національного стилю з стилем культури, зокрема музичної. Автор наголошує на визначальній ролі мистецької специфіки в досліджуваному явищі. З огляду на об’єкт дослідження автор звертається до вивчення значення і ролі канону в процесі формування національного стилю.


Ключові слова


культура; мистецтво; музична культура; національний стиль; стильотворення;

Повний текст:

PDF

Посилання


Антология исследований культуры / [отв. ред. Л. А. Мостова]. – СПб. : Университетская книга. 1997. – Т. 1. Интерпретация культуры. – 728 с.

Зобов Г. О типологии пространственно-временных отношений в сфере искусства / Г. Зобов, А. Мостепаненко // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. – Л., 1974. – С. 11–25.

Каган М. Музыка в мире искусств / М. Каган. – СПб., 1996. – 232 с.

Каган М. Морфология искусства / М. Каган. – Л. : Искусство, 1972. – Ч. 1–3. – 440 с.

Когоутек Ц. Техніка композиції в музиці ХХ століття / Ц. Когоутек. – М. : Музика, 1976. – 368 с.

Культурология ХХ век. Словарь. – СПб. : Университетская книга, 1997. – 631 с.

Холопова В. Музыка как вид искусства / Холопова В. – М.: Научно-творческий центр "Консерватория",1990. – 260 с.

Antologija issledovanij kul'tury / [otv. red. L. A. Mostova]. – SPb. : Universitetskaja kniga. 1997. – T. 1. Interpretacija kul'tury. – 728 s.

Zobov G. O tipologii prostranstvenno-vremennyh otnoshenij v sfere iskusstva / G. Zobov, A. Mostepanenko // Ritm, prostranstvo i vremja v literature i iskusstve. – L., 1974. – S. 11–25.

Kagan M. Muzyka v mire iskusstv / M. Kagan. – SPb., 1996. – 232 s.

Kagan M. Morfologija iskusstva / M. Kagan. – L. : Iskusstvo, 1972. – Ch. 1–3. – 440 s.

Kohoutek Ts. Tekhnika kompozytsii v muzytsi XX stolittia / Ts. Kohoutek. – M. : Muzyka, 1976. – 368 s.

Kul'turologija XX vek. Slovar'. – SPb. : Universitetskaja kniga, 1997. – 631 s.

Holopova V. Muzyka kak vid iskusstva / Holopova V. – M.: Nauchno-tvorcheskij centr "Konservatorija", 1990. – 260 s.
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018