ІКОНОПИС КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ КІНЦЯ XVII – ПОЧАТКУ XIX СТОЛІТТЯ: особливості формування та розвитку стилю й іконографії

Olga Ryzhova

Анотація


У статті наведено аналіз останніх досліджень і публікацій щодо пам'яток іконопису Києво-Печерської лаври кінця XVII – початку XIX століть. Огляд бібліографії в хронологічній послідовності за останні тридцять років показав, що вже відомі пам’ятки занадто розрізнені або опубліковані фрагментарно й уривчасто. Визначено, що актуальність майбутнього дослідження полягає в тому, щоб із залученням історичних, архівних і літературних джерел, іконографічного матеріалу, фактологічного опрацювання творів зробити мистецтвознавче узагальнення щодо одного з найважливіших явищ українського іконопису та з’ясувати питання формування та розвитку стилю Києво-Печерської школи іконопису, а також становлення особливої лаврської іконографії. У бібліографії до статті наведено найбільш повний список публікацій щодо пам'яток іконопису Києво-Печерської лаври кінця XVII – початку XIX століть.


Ключові слова


іконопис Києво-Печерської лаври кінця XVII – початку XIX століть; пам'ятки; публікації, дослідження; стиль; іконографія;

Повний текст:

PDF

Посилання


Бєликова Г. О. Ікона "Собор Преподобних Печерських" [Текст] / Г. О. Бєликова // Пам’ятки України. – 2007. – № 1. – С. 69–79.

Жолтовський П. М. Малюнки Києво-Лаврської іконописної майстерні [Текст] : альбом-каталог / Жолтовський П. М. – К. : Наукова думка, 1982. – 286 с. : іл.

Жолтовський П. М. Художнє життя на Україні в XVI–XVIII ст. [Текст] / Жолтовський П. М. – К. : Наукова думка, 1983. – 178 с. : іл.

Исследование, консервация, реставрация и атрибуция станковой живописи и резного декора иконостасов Киево-Лаврской иконописной мастерской XVII-XVIII веков [Текст]. Вып. 2 / [сост. А. Ф. Беляй]. – К. : Информационный центр по вопросам культуры и искусства ГРБ УССР им. КПСС, 1986. – 25 с. – (Музееведение и охрана памятников).

Истомин М. П. К истории живописи в Киево-Печерской лавре в XVIII в. [Текст] / М. П. Истомин // Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца. – К., 1895. – Кн. 9. – С. 64–75.

Истомин М. П. Описание иконописи Киево-Печерской лавры [Текст] / М. П. Истомин // Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца. – К., 1898. – Кн. 12. – С. 34–90.

Истомин М. П. Обучение живописи в Киево-Печерской Лавре в XVIII в. [Текст] / М. П. Истомин // Искусство и художественная промышленность. – 1901. – № 10 (34), июль. – С. 291–310.

Истомин М. П. Обучение живописи в Киево-Печерской лавре в XVIII в. [Текст] / М. П. Истомин // Искусство и художественная промышленность. – 1901. – № 11 (35), август. – С. 311.

Києво-Печерська лавра-пам’ятка історії та культури України [Текст] : моногр. / [ред.-упорядник Ю. О. Іванченко]. – К. : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2006. – 426 с.

Кондратюк А. Ю. Стінописи Лаврської школи першої третини ХVІІІ століття в контексті європейського

мистецтва [Текст] / А. Ю. Кондратюк // Лаврський альманах : зб. наук. пр. – К., 2002. – Вип. 7. – С. 99–104.

Кондратюк А. Ю. Монументальний живопис Троїцької Надбрамної церкви Києво-Печерської лаври. Семантика. Стилістика [Текст] / А. Ю. Кондратюк // Лаврський альманах : зб. наук. пр. – Вип. 13, спецвип. 5. – К., 2004. – С. 3–160.

Кондратюк А. Ю. Монументальний живопис Троїцької Надбрамної церкви Києво-Печерської Лаври [Текст] : каталог / [авт.-упорядник] Кондратюк А. Ю. – К. : КВІЦ, 2005. – 252 с. : іл.

Кондратюк А. Ю. Іконостас Троїцької Надбрамної церкви Києво-Печерської лаври: історіографія теми і проблематика дослідження [Текст] / А. Ю. Кондратюк // Лаврський альманах : зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 17. – С. 45–58.

Кондратюк А. Ю. Досвід каталогізації зображень іконостаса Троїцької Надбрамної церкви Києво- Печерської лаври [Текст] / А. Ю. Кондратюк // Сіверщина _____в історії України : зб. наук. пр. – Суми, 2008. – С. 109–113.

Коренюк Ю. В. Успенський собор Києво-Печерської Лаври : тези до історії художнього ансамблю, стародавньої та новітньої [Текст] / Ю. В. Коренюк // Українська художня культура: пам’ятко-охоронні проблеми: зб. наук. пр. – К., 2011. – С. 104.

Литвиненко Я. В. Пещерные иконостасы в свете архивных исследований [Текст] / Я. В. Литвиненко // Церква-Наука-Суспільство: питання взаємодії : матеріали Десятої міжнар. наук. конф., 30 травня-1 червня 2012 р. – К., 2012. – С. 181–184.

Литвиненко Я. В. Втілення програми Всіх Святих у художньому оформленні Всіхсвятського храму. Живопис трьох століть [Текст] / Я. В. Литвиненко // Лаврський альманах : зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 17. – С. 59–72.

Литвиненко Я. В. Втрачені іконостаси лаврських церков [Текст] / Я. В. Литвиненко // Лаврський тальманах : зб. наук. пр. – К., 2010. – Вип. 25. – С. 67–86.

Лопухіна О. В. Іконографічна програма розписів Троїцької Надбрамної церкви як синтез богослов’я й мистецтва доби бароко [Текст] / Лопухіна. О. В. // Лаврський альманах : зб. наук. пр. – К., 2002. – Вип. 7. – С. 119–127.

Лопухіна О. В. Іконостас Хрестовоздвиженської церкви в контексті історичного і художнього життя Києво-Печерської лаври XVIII–XIX ст. [Текст] / Лопухіна О. В. // Лаврський альманах : зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 17. – С. 73–79.

Лопухіна О. В. Втрачене розуміння барокового концепту української ікони на прикладі образа св. Стефана з колекції Національного Києво-Печерського заповідника [Текст] / Лопухіна О. В. // Могилянські читання 2008 року: Церква і музеї: втрати ХХ століття : зб. наук. пр. – К., 2009. – С. 209.

Миляева Л. С. Иконография и красноречие украинского барокко (Росписи Надвратной церкви Киево-Печерской лавры) [Текст] / Л. С. Миляева // Восточнохристианский храм. Литургия и искусство / ред.-сост. А. М. Лидов. – СПб., 1994. – С. 308–316.

Міляєва Л. С. Українська ікона XI–XVIII століть [Текст]: [альбом] / Міляєва Л. ; за участю Гелитович М. – К. : [б. в.], 2007. – 528 с. – (Духовна спадщина України. Державні зібрання України).9 (76). Нариси з історії українського мистецтва [Текст] / [ред. В. Г. Заболотний]. – К. : Мистецтво, 1966. – 672 с. : іл.

Національний художній музей України [Образотворчий матеріал] : альбом / кер. проекту, авт. концепції А. Мельник ; наук. кер., упорядник О. Лагутенко. – К. : Артанія Нова, 2003. – 416 с.

Питателева Е. В. Иконы оборотной стороны иконостаса Троицкой церкви как отражение специфики храмовой программы [Текст] / Е. В. Питателева // Могилянські читання 2004 року: Музейне збереження пам’яток сакрального мистецтва. Історія, сучасна практика і майбутнє : зб. наук. пр. – К., 2005. – С. 465–469.

Пітателєва О. В. Художні особливості трактування образу в українській іконі "Таємна вечеря" XVIII–XIX ст. з колекції Києво-Печерської лаври [Текст] / О. В. Пітателєва // Лаврський альманах : зб. наук. пр. – К., 2002. – Вип. 7. – С. 168–178.

Пітателєва О. В. Особливості іконографії у двох іконах "Таємна вечеря" з іконостаса Троїцької Надбрамної церкви [Текст] / О. В. Пітателєва // Лаврський альманах : зб. наук. пр. – К., 2003. – Вип. 11. – С. 92–96.

Пітателєва О. В. Іконостас Троїцької Надбрамної церкви. Богословська програма та її художнє втілення [Текст] / О. В. Пітателєва // Лаврський альманах : зб. наук. пр. – К., 2004. – Вип. 12. – С. 104–115.

Пітателєва О. В. Іконостаси двох церков Києво-Печерської лаври та їх зворотні боки. Передумови виникнення і тематичні паралелі [Текст] / О. В. Пітателєва // Лаврський альманах : зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 16. – С. 155–165.

Пітателєва О. В. Две иконы "Рождества Богородицы" из коллекции НКПИКЗ как утерянные элементы иконостасных ансамблей (К вопросу об иконографии и атрибуции) [Текст] / Е. В. Питателева // Могилянські читання 2008 року: Церква і музеї: втрати ХХ століття: зб. наук. пр. – К., 2009. – С. 235–242.

Результаты комплексных натурных исследований икон из фондовой коллекции НКПИКЗ [Текст] / Рыжова О. О. Распопина В. А., Изотов А. А, Сорока Е. А. // Церква-Наука-Суспільство: питання взаємодії : матеріали Десятої міжнар. наук. конф., 30 травня–1 червня 2012 р. – К., 2012. – С. 197–200.

Рыжова О. О. Иконы иконостасов Софии Киевской: стилевые особенности [Текст] / Рыжова О. О. // Софійські читання : матеріали III Міжнар. науково-практичної конф. "Пам’ятки Національного заповідника "Софія Київська" та сучасні тенденції музейної науки", 24–25 листопада 2005 р. – К., 2007. – С. 199–203.

Рыжова О. О. Исследование и реставрация иконы на металле "Благовещение" из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника [Текст] / Рыжова О. О. // Могилянські читання 2008 року: Церква і музеї: втрати ХХ століття : зб. наук. пр. – К., 2009. – С. 549–553.

Рыжова О. О. Исследование и реставрация портрета архимандрита Киево-Печерского монастыря Елисея Плетенецкого из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповідника [Текст] / О. О. Рыжова, В. А. Распопина // Могилянські читання 2009 року: Мазепинська доба в культурі України : зб. наук. пр. – К., 2010. – С. 383–388.

Рыжова О. О. Об иконописании XVIII в. в Киеве [Текст] / Рыжова О. О. // Могилянські читання 2010 року: Проблеми збереження та вивчення музейних пам’яток. Сучасний стан, новітні технології, перспективи : зб. наук. пр. – К., 2011. – С. 618–623.

Рыжова О. О. Особенности живописи икон XVIII в. киевского происхождения (из коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника) [Текст] / Рыжова О. О. // Могилянські читання 2011 року: Християнські реліквії: вивчення, збереження, експонування : зб. наук. пр. – К., 2012. – С. 290–300.

Рыжова О. О. Исследование, реставрация и атрибуция "Портрета Петра Могилы" из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника // Церква-Наука-Суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої міжнародної наукової конференції (29 травня – 31 травня 2013 року). К., 2013. – с.74-77.

Рыжова О. О. "Ікони-"тези" з колекції НКПІКЗ" // Матеріали науково-практичної конференції Х Несторівські студії: Зб. наук. пр. / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник; – К., 2013.- С. 69 – 75.

Рыжова О.О. "Икона "Благовещение" и икона "Святой первомученик архидиакон Стефан" из коллекции НКПИКЗ (уточнение атрибуции)" // Могилянські читання 2012 року: Зб. наук. пр. / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник; – К., 2013. С. 281-284.

Рыжова О. О. Иконостасы Киева XVIII в. [Текст] / О. О. Рыжова // Вісник Харьківської державної академії дизайну і мистецтв : зб. наук. праць. – Харків, 2012. – Вип. 9. – С. 105–110.

Рижова О. О. Технологічні особливості живопису ікон XVIII ст. київського походження [Текст] / О. О. Рижова // Вісник Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2012. – № 2. – С. 157–161.

Рыжова О. О. Распопина В.А. Иконы Киева XVIII века из коллекции Национального КиевоПечерского историко-культурного _____заповедника: исследования и атрибуция // Наукові доповіді ІХ Міжнародної науково-практичної конференції "Дослідження, консервація та реставрація музейних пам’яток: досягнення, тенденції розвитку" (27 – 31 – травня 2013, ННДРЦУ)- К., 2013. – с. 333-335.

Рыжова О. О. Иконопись Киева XVIII века: мастерские и сохранившиеся произведения / О. О. Рижова // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета: Вопросы истории и теории христианского искусства. ― Москва, 2013. ― Вып. V: 1 (10). ― С. 110–135.

Рыжова О. О. Іконостас собору Софії Київської в контексті київської іконописної школи XVIII століття [Текст] : автореферат на здоб. наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 17.00.05 "Образотворче мистецтво" / Рижова Ольга Олегівна; – К., 2013. – 19 с.

Сіткарьова О. В. Успенський собор Києво-Печерської Лаври. До історії архітектурноархеологічних досліджень та проекту відбудови [Текст] / О. В. Сіткарьова. – К. : Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра, 2000. – 232 с. : іл.

Скарби Києво-Печерської лаври [Образотворчий матеріал]: альбом / [авт.-упорядники : А. Гришин та ін.]. – К. : Мистецтво, 1997. – 271 с. : іл.

Український іконопис XII–XIX ст. з колекції НХМУ [Образотворчий матеріал] : альбом / [авт. проекту А. Мельник ]. – Хмельницький : Галерея ; К. : Артанія-Нова, 2005. – 256 с. : іл.

Уманцев Ф.С. Троїцька надбрамна церква Києво-Печерської лаври. – К.: Мистецтво, 1970 р. – 216 с., 102 іл.

Шиденко В. А. Иконостасы церквей, находящихся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры [Текст] / Шиденко В. А. // Лаврський альманах : зб. наук. пр. – К., 2009. – Вип. 23. – С. 124–137.

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, м. Київ 85. 114. 6 (4УКР) И Р 49 Рижова О. О. Іконостас собору Софії Київської в контексті київської іконописної школи XVIII століття [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 17.00.05 "Образотворче мистецтво" / Рижова Ольга Олегівна; НАОМА. – К., 2013. – 222 с. ; додатки.

Bielykova H. O. Ikona "Sobor Prepodobnykh Pecherskykh" [Tekst] / H. O. Bielykova // Pamiatky Ukrainy. – 2007. – # 1. – S. 69–79.

Zholtovskyi P. M. Maliunky Kyievo-Lavrskoi ikonopysnoi maisterni [Tekst] : albom-kataloh / Zholtovskyi P. M. – K. : Naukova dumka, 1982. – 286 s. : il.

Zholtovskyi P. M. Khudozhnie zhyttia na Ukraini v XVI–XVIII st. [Tekst] / Zholtovskyi P. M. – K. : Naukova dumka, 1983. – 178 s. : il.

Issledovanie, konservatsiya, restavratsiya i atributsiya stankovoy zhivopisi i reznogo dekora ikonostasov Kievo-Lavrskoy ikonopisnoy masterskoy XVII-XVIII vekov [Tekst]. Vyp. 2 / [sost. A. F. Belyay]. – K. : Informatsionnyy tsentr po voprosam kul'tury i iskusstva GRB USSR im. KPSS, 1986. – 25 s. – (Muzeevedenie i okhrana pamyatnikov).

Istomin M. P. K istorii zhivopisi v Kievo-Pecherskoy lavre v XVIII v. [Tekst] / M. P. Istomin // Chteniya v Istoricheskom obshchestve Nestora-letopistsa. – K., 1895. – Kn. 9. – S. 64–75.

Istomin M. P. Opisanie ikonopisi Kievo-Pecherskoy lavry [Tekst] / M. P. Istomin // Chteniya v Istoricheskom obshchestve Nestora-letopistsa. – K., 1898. – Kn. 12. – S. 34–90.

Istomin M. P. Obuchenie zhivopisi v Kievo-Pecherskoy Lavre v XVIII v. [Tekst] / M. P. Istomin // Iskusstvo i khudozhestvennaya promyshlennost'. – 1901. – № 10 (34), iyul'. – S. 291–310.

Istomin M. P. Obuchenie zhivopisi v Kievo-Pecherskoy lavre v XVIII v. [Tekst] / M. P. Istomin // Iskusstvo i khudozhestvennaya promyshlennost'. – 1901. – № 11 (35), avgust. – S. 311.

Kyievo-Pecherska lavra-pamiatka istorii ta kultury Ukrainy [Tekst] : monohr. / [red.-uporiadnyk Yu. O. Ivanchenko]. – K. : Natsionalnyi Kyievo-Pecherskyi istoryko-kulturnyi zapovidnyk, 2006. – 426 s.

Kondratiuk A. Yu. Stinopysy Lavrskoi shkoly pershoi tretyny KhVIII stolittia v konteksti yevropeiskoho mystetstva [Tekst] / A. Yu. Kondratiuk // Lavrskyi almanakh : zb. nauk. pr. – K., 2002. – Vyp. 7. – S. 99–104.

Kondratiuk A. Yu. Monumentalnyi zhyvopys Troitskoi Nadbramnoi tserkvy Kyievo-Pecherskoi lavry. Semantyka. Stylistyka [Tekst] / A. Yu. Kondratiuk // Lavrskyi almanakh : zb. nauk. pr. – Vyp. 13, spetsvyp. 5. – K., 2004. – S. 3–160.

Kondratiuk A. Yu. Monumentalnyi zhyvopys Troitskoi Nadbramnoi tserkvy Kyievo-Pecherskoi Lavry [Tekst] : kataloh / [avt.-uporiadnyk] Kondratiuk A. Yu. – K. : KVITs, 2005. – 252 s. : il.

Kondratiuk A. Yu. Ikonostas Troitskoi Nadbramnoi tserkvy Kyievo-Pecherskoi lavry: istoriohrafiia temy i problematyka doslidzhennia [Tekst] / A. Yu. Kondratiuk // Lavrskyi almanakh : zb. nauk. pr. – K., 2007. – Vyp. 17. – S. 45–58.

Kondratiuk A. Yu. Dosvid katalohizatsii zobrazhen ikonostasa Troitskoi Nadbramnoi tserkvy Kyievo-Pecherskoi lavry [Tekst] / A. Yu. Kondratiuk // Sivershchyna v istorii Ukrainy : zb. nauk. pr. – Sumy, 2008. – S. 109–113.

Koreniuk Yu. V. Uspenskyi sobor Kyievo-Pecherskoi Lavry : tezy do istorii khudozhnoho ansambliu, starodavnoi ta novitnoi [Tekst] / Yu. V. Koreniuk // Ukrainska khudozhnia kultura: pamiatko-okhoronni problemy: zb. nauk. pr. – K., 2011. – S. 104.

Litvinenko Ya. V. Peshchernye ikonostasy v svete arkhivnykh issledovaniy [Tekst] / Ya. V. Litvinenko // Tserkva-Nauka-Suspilstvo: pytannia vzaiemodii : materialy Desiatoi mizhnar. nauk. konf., 30 travnia-1 chervnia 2012 r. – K., 2012. – S. 181–184.

Lytvynenko Ya. V. Vtilennia prohramy Vsikh Sviatykh u khudozhnomu oformlenni Vsikhsviatskoho khramu. Zhyvopys trokh stolit [Tekst] / Ya. V. Lytvynenko // Lavrskyi almanakh : zb. nauk. pr. – K., 2007. – Vyp. 17. – S. 59–72.

Lytvynenko Ya. V. Vtracheni ikonostasy lavrskykh tserkov [Tekst] / Ya. V. Lytvynenko // Lavrskyi almanakh : zb. nauk. pr. – K., 2010. – Vyp. 25. – S. 67–86.

Lopukhina O. V. Ikonohrafichna prohrama rozpysiv Troitskoi Nadbramnoi tserkvy yak syntez bohoslovia y mystetstva doby baroko [Tekst] / Lopukhina. O. V. // Lavrskyi almanakh : zb. nauk. pr. – K., 2002. – Vyp. 7. – S. 1

Lopukhina O. V. Ikonostas Khrestovozdvyzhenskoi tserkvy v konteksti istorychnoho i khudozhnoho zhyttia Kyievo-Pecherskoi lavry XVIII–XIX st. [Tekst] / Lopukhina O. V. // Lavrskyi almanakh : zb. nauk. pr. – K., 2007. – Vyp. 17. – S. 73–79.

Lopukhina O. V. Vtrachene rozuminnia barokovoho kontseptu ukrainskoi ikony na prykladi obraza sv. Stefana z kolektsii Natsionalnoho Kyievo-Pecherskoho zapovidnyka [Tekst] / Lopukhina O. V. // Mohylianski chytannia 2008 roku: Tserkva i muzei: vtraty XX stolittia : zb. nauk. pr. – K., 2009. – S. 209.

Milyaeva L. S. Ikonografiya i krasnorechie ukrainskogo barokko (Rospisi Nadvratnoy tserkvi Kievo- Pecherskoy lavry) [Tekst] / L. S. Milyaeva // Vostochnokhristianskiy khram. Liturgiya i iskusstvo / red.-sost. A. M. Lidov. – SPb., 1994. – S. 308–316.

Miliaieva L. S. Ukrainska ikona XI–XVIII stolit [Tekst]: [albom] / Miliaieva L. ; za uchastiu Helytovych M. – K. : [b. v.], 2007. – 528 s. – (Dukhovna spadshchyna Ukrainy. Derzhavni zibrannia Ukrainy).9 (76). Narysy z istorii ukrainskoho mystetstva [Tekst] / [red. V. H. Zabolotnyi]. – K. : Mystetstvo, 1966. – 672 s. : il.

Natsionalnyi khudozhnii muzei Ukrainy [Obrazotvorchyi material] : albom / ker. proektu, avt. Kontseptsii A. Melnyk ; nauk. ker., uporiadnyk O. Lahutenko. – K. : Artaniia Nova, 2003. – 416 s.

Pitateleva E. V. Ikony oborotnoy storony ikonostasa Troitskoy tserkvi kak otrazhenie spetsifiki khramovoy programmy [Tekst] / E. V. Pitateleva // Mohylianski chytannia 2004 roku: Muzeine zberezhennia pamiatok sakralnoho mystetstva. Istoriia, suchasna praktyka i maibutnie : zb. nauk. pr. – K., 2005. – S. 465–469.

Pitatelieva O. V. Khudozhni osoblyvosti traktuvannia obrazu v ukrainskii ikoni "Taiemna vecheria" XVIII–XIX st. z kolektsii Kyievo-Pecherskoi lavry [Tekst] / O. V. Pitatelieva // Lavrskyi almanakh : zb. nauk. pr. – K., 2002. – Vyp. 7. – S. 168–178.

Pitatelieva O. V. Osoblyvosti ikonohrafii u dvokh ikonakh "Taiemna vecheria" z ikonostasa Troitskoi Nadbramnoi tserkvy [Tekst] / O. V. Pitatelieva // Lavrskyi almanakh : zb. nauk. pr. – K., 2003. – Vyp. 11. – S. 92–96.

Pitatelieva O. V. Ikonostas Troitskoi Nadbramnoi tserkvy. Bohoslovska prohrama ta yii khudozhnie vtilennia [Tekst] / O. V. Pitatelieva // Lavrskyi almanakh : zb. nauk. pr. – K., 2004. – Vyp. 12. – S. 104–115.

Pitatelieva O. V. Ikonostasy dvokh tserkov Kyievo-Pecherskoi lavry ta yikh zvorotni boky. Peredumovy vynyknennia i tematychni paraleli [Tekst] / O. V. Pitatelieva // Lavrskyi almanakh : zb. nauk. pr. – K., 2006. – Vyp. 16. – S. 155–165.

Pіtateleva O. V. Dve ikony "Rozhdestva Bogoroditsy" iz kollektsii NKPIKZ kak uteryannye elementy ikonostasnykh ansambley (K voprosu ob ikonografii i atributsii) [Tekst] / E. V. Pitateleva // Mohylianski chytannia 2008 roku: Tserkva i muzei: vtraty KhKh stolittia: zb. nauk. pr. – K., 2009. – S. 235–242.

Rezul'taty kompleksnykh naturnykh issledovaniy ikon iz fondovoy kollektsii NKPIKZ [Tekst] / Ryzhova O. O. Raspopina V. A., Izotov A. A, Soroka E. A. // Tserkva-Nauka-Suspilstvo: pytannia vzaiemodii : materialy Desiatoi mizhnar. nauk. konf., 30 travnia–1 chervnia 2012 r. – K., 2012. – S. 197–200.

Ryzhova O. O. Ikony ikonostasov Sofii Kievskoy: stilevye osobennosti [Tekst] / Ryzhova O. O. // Sofiiski chytannia : materialy III Mizhnar. naukovo-praktychnoi konf. "Pamiatky Natsionalnoho zapovidnyka "Sofiia Kyivska" ta suchasni tendentsii muzeinoi nauky", 24–25 lystopada 2005 r. – K., 2007. – S. 199–203.

Ryzhova O. O. Issledovanie i restavratsiya ikony na metalle "Blagoveshchenie" iz fondov Natsional'nogo Kievo-Pecherskogo istoriko-kul'turnogo zapovednika [Tekst] / Ryzhova O. O. // Mohylianski chytannia 2008 roku: Tserkva i muzei: vtraty KhKh stolittia : zb. nauk. pr. – K., 2009. – S. 549–553.

Ryzhova O. O. Issledovanie i restavratsiya portreta arkhimandrita Kievo-Pecherskogo monastyrya Eliseya Pletenetskogo iz fondov Natsional'nogo Kievo-Pecherskogo istoriko-kul'turnogo zapovіdnika [Tekst] / O. O. Ryzhova, V. A. Raspopina // Mohylianski chytannia 2009 roku: Mazepynska doba v kulturi Ukrainy : zb. nauk. pr. – K., 2010. – S. 383–388.

Ryzhova O. O. Ob ikonopisanii XVIII v. v Kieve [Tekst] / Ryzhova O. O. // Mohylianski chytannia 2010 roku: Problemy zberezhennia ta vyvchennia muzeinykh pamiatok. Suchasnyi stan, novitni tekhnolohii, perspektyvy : zb. nauk. pr. – K., 2011. – S. 618–623.

Ryzhova O. O. Osobennosti zhivopisi ikon XVIII v. kievskogo proiskhozhdeniya (iz kollektsii Natsional'nogo Kievo-Pecherskogo istoriko-kul'turnogo zapovednika) [Tekst] / Ryzhova O. O. // Mohylianski chytannia 2011 roku: Khrystyianski relikvii: vyvchennia, zberezhennia, eksponuvannia : zb. nauk. pr. – K., 2012. – S. 290–300.

Ryzhova O. O. Issledovanie, restavratsiya i atributsiya "Portreta Petra Mogily" iz fondov Natsional'nogo Kievo-Pecherskogo istoriko-kul'turnogo zapovednika // Tserkva-Nauka-Suspilstvo: pytannia vzaiemodii. Materialy Odynadtsiatoi mizhnarodnoi naukovoi konferentsii (29 travnia – 31 travnia 2013 roku). – K., 2013. – S.74-77.

Ryzhova O. O. "Іkoni-"tezi" z kolektsії NKPІKZ" // Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii X Nestorivski studii: Zb. nauk. pr. / Natsionalnyi Kyievo-Pecherskyi istoryko-kulturnyi zapovidnyk; – K., 2013. – S. 69 – 75.

Ryzhova O.O. "Ikona "Blagoveshchenie" i ikona "Svyatoy pervomuchenik arkhidiakon Stefan" iz kollektsii NKPIKZ (utochnenie atributsii)" // Mohylianski chytannia 2012 roku: Zb. nauk. pr. / Natsionalnyi Kyievo- Pecherskyi istoryko-kulturnyi zapovidnyk; – K., 2013. S. 281-284.

Ryzhova O. O. Ikonostasy Kieva XVIII v. [Tekst] / O. O. Ryzhova // Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv : zb. nauk. prats. – Kharkiv, 2012. – Vyp. 9. – S. 105–110.

Ryzhova O. O. Tekhnolohichni osoblyvosti zhyvopysu ikon XVIII st. kyivskoho pokhodzhennia [Tekst] / O. O. Ryzhova // Visnyk Derzhavnoi Akademii kerivnykh kadriv kultury i mystetstv. – K., 2012. – # 2. – S. 157–161.

Ryzhova O. O. Raspopina V.A. Ikony Kieva XVIII veka iz kollektsii Natsional'nogo Kievo-Pecherskogo istoriko-kul'turnogo zapovednika: issledovaniya i atributsiya // Naukovi dopovidi IX Mizhnarodnoi naukovopraktychnoi konferentsii "Doslidzhennia, konservatsiia ta restavratsiia muzeinykh pamiatok: dosiahnennia, tendentsii rozvytku" (27 – 31 – travnia 2013, NNDRTsU)- K., 2013. – s. 333-335

Ryzhova O. O. Ikonopis' Kieva XVIII veka: masterskie i sokhranivshiesya proizvedeniya / O. O. Rizhova // Vestnik Pravoslavnogo Svyato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta: Voprosy istorii i teorii khristianskogo

iskusstva. ― Moskva, 2013. ― Vyp. V: 1 (10). ― S. 110–135.

Ryzhova O. O. Ikonostas soboru Sofii Kyivskoi v konteksti kyivskoi ikonopysnoi shkoly XVIII stolittia [Tekst] : avtoreferat na zdob. nauk. stupenia kand. mystetstvoznavstva : 17.00.05 "Obrazotvorche mystetstvo" / Ryzhova Olha Olehivna; – K., 2013. – 19 s.

Sitkarova O. V. Uspenskyi sobor Kyievo-Pecherskoi Lavry. Do istorii arkhitekturno-arkheolohichnykh doslidzhen ta proektu vidbudovy [Tekst] / O. V. Sitkarova. – K. : Sviato-Uspenska Kyievo-Pecherska Lavra, 2000. – 232 s. : il.

Skarby Kyievo-Pecherskoi lavry [Obrazotvorchyi material]: albom / [avt.-uporiadnyky : A. Hryshyn ta in.]. – K. : Mystetstvo, 1997. – 271 s. : il.

Ukrainskyi ikonopys XII–XIX st. z kolektsii NKhMU [Obrazotvorchyi material] : albom / [avt. proektu A. Melnyk ]. – Khmelnytskyi : Halereia ; K. : Artaniia-Nova, 2005. – 256 s. : il.

Umantsev F.S. Troitska nadbramna tserkva Kyievo-Pecherskoi lavry. – K.: Mystetstvo, 1970 r. – 216 s., 102 il.

Shidenko V. A. Ikonostasy tserkvey, nakhodyashchikhsya v Dal'nikh peshcherakh Kievo-Pecherskoy lavry [Tekst] / Shidenko V. A. // Lavrs'kiy al'manakh : zb. nauk. pr. – K., 2009. – Vip. 23. – S. 124–137.

Natsionalna akademiia obrazotvorchoho mystetstva i arkhitektury, m. Kyiv 85. 114. 6 (4UKR) Y R 49 Ryzhova O. O. Ikonostas soboru Sofii Kyivskoi v konteksti kyivskoi ikonopysnoi shkoly XVIII stolittia [Tekst] : dys. na zdob. nauk. stupenia kand. mystetstvoznavstva : 17.00.05 "Obrazotvorche mystetstvo" / Ryzhova Olha Olehivna; NAOMA. – K., 2013. – 222 s. ; dodatky.
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018