АНАЛІЗ БАГАТОВЕКТОРНОСТІ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ БРЕНДІВ В ІНДУСТРІЇ МОДИ

Nataliia Chuprinа

Анотація


У статті проводиться порівняльний аналіз формування дизайнерських брендів різних категорій залежно від того, на яку цільову споживацьку аудиторію націлена їх діяльність. У статті обґрунтовано, що на межі перетину сфер впливу різних категорій бренду утворюються комбіновані, або дифузні лінії розробки модного одягу, які поєднують у собі проектні та маркетингові переваги в межах єдиного "марочного портфелю". У дослідженні показано, що в умовах глобалізації сучасної індустрії моди пріоритетними для Будинків моди стають саме комбіновані дизайнерські бренди як засіб залучення найбільш широких верств споживачів і підвищення рівня успішності бренду.


Ключові слова


індустрія моди; марочний портфель; брендовий капітал; назва бренду; марка бренду;

Повний текст:

PDF

Посилання


Косарева Е.А. Мода. ХХ век. Развитие модных форм костюма / Е.А. Косарева. – СПб.: Издательство "Петергургский институт печати", 2006. – 468с.: илл.

Линч А. Изменения в моде: причины и следствия / А. Линч, М. Штраус. – Минск: Гревцов Паблишер, 2009. – 280с.

Чуприна Н.В. Анализ роли масс-медиа в деятельности индустрии моды // Дизайн. Материалы. Технология. – СПб: СПбГУТД. – №3. – 2013. – С.103-107.

Чупріна Н.В. Аналіз модних продуктів як об’єктів індустрії моди / Н.В. Чупріна // Вісник ХДАДМ. – Харків, 2012. – Вип. 13. – С.68–71.

Kosareva E.A. Moda. ХХ vek. Razvitie modnykh form kostyuma / E.A. Kosareva. – SPb.: Izdatel'stvo "Petergurgskiy institut pechati", 2006. – 468s.: ill.

Linch A. Izmeneniya v mode: prichiny i sledstviya / A. Linch, M. Shtraus. – Minsk: Grevtsov Pablisher, 2009. – 280s.

Chuprina N.V. Analiz roli mass-media v deyatel'nosti industrii mody // Dizayn. Materialy. Tekhnologiya. – SPb: SPbGUTD. – №3. – 2013. – S.103–107.

Chuprina N.V. Analiz modnykh produktiv yak obiektiv industrii mody / N.V. Chuprina // Visnyk KhDADM. – Kharkiv, 2012. – Vyp. 13. – S.68–71.
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018