DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2016.148796

ДІАЛОГ КУЛЬТУР УКРАЇНИ–ГРЕЦІЇ У КОНТЕКСТІ РЕЛІГІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ XVII–XVIII ст.

Lilia Tereshchenko-Kaidan

Анотація


Метою дослідження є визначення основних форм та напрямів культурного діалогу України та Греції. За допомогою філософської та історико-культурної характеристики відносин між двома країнами охарактеризовано культурний діалог України та Греції у XVII–XVIII ст. Для дослідження використовувалися такі методи: історичний, що показує еволюцію знань у галузі діалогу. Компаративний і герменевтичний методи використовуються для аналізу, порівняння, зокрема тлумачення текстів тощо. До наукової новизни роботи віднесено: появу між Я та Інший Sacrum (духовності). Sacrum, що за допомогою Απτοδοκσις’у (неухильне дотримання принципів будь-якого вчення, в нашому випадку – православ’я) як дієвого напряму чи категорії Sacrum’у сприяє позитивному вирішенню проблем діалогу. Висновки. Sacrum дійсно формує діалог, а "кругообіг" відносин є яскравим підтвердженням цієї гіпотези. Культурний діалог України та Греції XVII– XVIII ст. – це яскрава палітра боротьби, культурно-мистецьких звершень, в котрій переплелися людські долі, релігія, освіта, економіка. Це сильний поштовх для розвитку культури двох країн: коли вдало втілюється формула "Я–Ти", а місце "тире" займає духовність, релігія, віра, Православ’я; коли бесіда перетворюється на торговельно-економічні та релігійно-політичні стосунки, а традиції мають можливість розвиватися, зберігатися та повертатися до першоджерела.Ключові слова


Україна; Греція; діалог культур; духовна культура; рукописна спадщина

Повний текст:

PDF

Посилання


Алеппский П. Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в первой половине XVII в., описанное его сыном архидияконом Павлом Алеппским / Павело Алеппский. – М., 1896. – 203 с.

Григорович-Барський В. Мандри по святих місцях сходу з 1723 по 1747 р./ Василь Григорович- Барський. – К., 2000. – 767 с.

Успенский П. Первое путешествие в афонские монастыри и скиты / Парфирий Успенский. – М., 2006. – 1286 с.

Успенский П. Второе путишествие по Св. Горе Афон и описание скитов афонських / Парфирий Успенский. – М., 1880. – 528 с.

Чернухін Є. Грецька рукописна спадщина в Києві / Євгеній Чернухін. – К., 2004. – 310 с.

Дело о сборе пожертвований на территории России монахами греческих монастырей. – ЦДА. – Ф. 232.

Лист Веніаміна, архієпископа Іверського монастиря на Афоні. – НБУВ. – Ф. 72. (Колекція грецьких рукописів).

Листь Парфірія, кафагумена лаври Св. Афанасія на Афоні. – НБУВ. – Ф. 72. (Колекція грецьких рукописів).

Aleppskyy, P. (1896) Puteshestvye Patriarch of Antioch Makaryya to Russia as of the first half of the XVII century. Opysannoe ego sыnom Aleppskym Archdeacon Paul Moscow [in Russia].

Grigorovich-Barsky, V. (2000) Traveling on the descent of the holy places by 1723 1747. Kyiv [in Ukrainian].

Assumption, P. (2006) FIRST putyshestvye in afonskye monasteries and skytы. Moscow [in Russia].

Assumption, P. (1880) The second putyshestvye by St. Alas Description skytov Athos and Mount Athos. Moscow [in Russia].

Chernukhin, E. (2004) Greek manuscript heritage in Kiev. Kyiv [in Ukrainian].

Case of collection sacrificed on the territory of Russia hrecheskyh monastery monks. TSDA. 232 F. [in Ukrainian].

Letter of Benjamin, Archbishop Iberian monastery on Mount Athos –Vernadsky National Library. F. 72. (Collection of Greek manuscripts), 31 [in Ukrainian].

Letter Parfiriya, kafahumena Monastery of St. Athanasius on Mount Athos. – 72. F. Vernadsky National Library (A collection of Greek manuscripts. 41 [in Ukrainian].
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018