Гітарна творчість Антона Гарсіа Абриля: художні образи старовинної Іспанії

Tymur Ivannikov

Анотація


Мета роботи - вивчити фактори впливу історико-культурних традицій іспанського мистецтва на формування художніх образів у гітарній музиці Антона Г арсіа Абриля. Методологія дослідження базується на використанні феноменологічного, компаративного, структурно -функціонального методів, що дають змогу розширити горизонт когнітивного пошуку та вилучити ключові характеристики досліджуваного явища. Наукова новизна дослідження полягає у феноменологічному підході до аналітики ще не вивчених у музико­знавстві гітарних творів Антона Гарсія Абриля. В процесі аналізу виявлено вплив історико-культурних тради­цій іспанського мистецтва, в тому числі його позамузичних феноменів, на створення галереї художніх образів гітарної музики Абриля, що асимілювала різні етнічні витоки. Висновки. Проаналізовані гітарні твори - "Кон­церт Агуедіано", "Концерт Мудехар", "Sonata del Portico" - виявляють первинні асоціативні зв'язки з художніми образами архітектурних пам'яток та співвідносяться зі старовинними іспанськими храмами (Собор Святого Якова у Сантьяго-де-Компостела), палацовою мавританською архітектурою, мистецтвом мудехар (собори Те- руеля, палац Альгамбри). Естетика етнокультурного іспанського синкретизму реалізована в музиці шляхом змішування арабської мелізматики, ритмів іспанських танців (арагонської хоти, галісійської мунейри, андалузь- кої саети) з неакадемічними впливами джазового мистецтва.


Ключові слова


іспанська гітарна музика; творчість А. Абриля; художні образи; мистецтво мудехар; стильовий еклектизм

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрес Сеговия [Электронный ресурс] // Гитаристы и композиторы. Иллюстрированный биографи¬ческий энциклопедический словарь. - Режим доступа : URL : http://www.abc-guitar.narod.ru/pages/segovia.htm.

Доценко В. Р. Музыка Испании. Поколение 51 - от авангарда к постмодерну / В. Р. Доценко // Му¬зыкальная академия. - 2013. - № 4. - С. 168-176.

Griffiths J. Anton Garcia Abril. Vademecum / J. Griffiths // Contrastes records studio. - 2013. - 15 p.

Muneta de Morentin J. Anton Garcia Abril, por una musica humana y expresiva / J. Muneta de Morentin // Teruel : Revista del instituto de estudios turolenses. - Teruel, 2003-2005. - № 90. - Vol. II. - P. 203 - 220.

Wade G. Anton Garcia Abril. Guitar music [Liner notes] / G. Wade // Naxos. - 2009. - 4 p.

Andres Segoviya. Gitaristy i kompozitory. Illyustrirovannyy biograficheskiy entsiklopedicheskiy slovar. abc-guitar.narod.ru. Retrieved from http://www.abc-guitar.narod.ru/pages/segovia.htm [in Russian].

Dotsenko V. R. (2013). Muzyka Ispanii. Pokolenie 51 - ot avangarda k postmodernu. Muzykalnaya akademiya, 4, 168-176 [in Russian].

Griffiths J. (2013). Anton Garcia Abril. Vademecum. Contrastes records studio, 15 [in English].

Muneta de Morentin J. (2003-2005). Anton Garcia Abril, por una musica humana y expresiva. Teruel : Revista del instituto de estudios turolenses, 90, vol. 2, 203 - 220 [in Spanish].

Wade G. (2009). Anton Garcia Abril. Guitar music (Liner notes). Naxos, 4 [in English].
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018