СТВОРЕННЯ МУЗИЧНОГО ПРОДУКТУ ЗА ДОПОМОГОЮ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗВУКОЗАПИСНИХ СИСТЕМ (на прикладі роботи вокального ансамблю "Duke Time")

Denys Kocherzhuk

Анотація


Мета роботи. Стаття присвячена розкриттю процесів створення сучасних аранжувань за допомогою іннова­ційних технологічних систем на прикладі роботи українського музичного гурту "Duke Time". Відтворено основні пози­ції та норми процесу звукозапису, розглянуто загальні принципи використання звукозаписуючих компонентів та їх структурних складових у заснуванні нового звучання музичного продукту. Також показано, досвідом яких відомих за­рубіжних колективів користувався у цьому напрямку популярний вітчизняний ансамбль. Методологія дослідження ґрунтується на дедукційному методі та порівняльному аналізі. Наукова новизна роботи полягає у дослідженні аранжу­вань музичних творів "Duke Time" як у сфері концертної діяльності, так і у процесі студійного звукозапису. За допомо­гою порівняльного методу, проведено паралель між американським колективом "Naturally 7" та українським гуртом. Одним із перших в Україні, хто спромігся надати яскравий приклад точного та якісного використання звукозаписуючих програм та компонентів, став гурт "Duke Time". Своїми ускладненими вимогами до якості музичного продукту, вищим ступенем володіння своїм голосом та завдяки професійній діяльності звукорежисера, використанню студійного облад­нання колектив продемонстрував відтворення багатьох кавер-версій відомих музичних композицій та створення влас­них. Висновки. Проаналізувавши основні позиції звукозаписуючого обладнання у специфіці концертного та студійного використання, можемо стверджувати, що гурт "DukeTime" є провідним в Україні, який спромігся застосува­ти усі позиції технологічного процесу звукозапису, розглянувши загальні принципи роботи звукозаписуючих компоне­нтів на прикладі американського колективу "Naturally 7". В Україні ця тенденція починає тільки-но набирати оберти. Учасники гурту разом із звукорежисерською командою на прикладах роботи іноземних студійних компаній виокрем­лювали загальні позиції щодо зведення доробку власного музичного матеріалу. Це дає можливість гурту "DukeTime" створювати якісні за аранжуванням і звуковою обробкою композиції, які можуть витримати конкуренцію на міжнарод­ному рівні серед інших подібних колективів.


Ключові слова


"Duke Time"; інноваційні музичні технології; системи звукозапису; музичний продукт; комп’ютерні музичні програми

Повний текст:

PDF

Посилання


Русский орфографический словарь / Лопатин В. В. (Отв. ред.). - Институт русского языка им. В. В. Вино-градова, 2005.

Петренко О. М. Музичне реноме Миколаївщини в світовому культурному просторі/ О. М. Петренко // Тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції "Миколаївщина і Північне Причорномор'я: історія і сучасність. До 95-ї річниці створення Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова" (2 - 3 жовтня 2015 року). - Миколаїв : "Миколаїв-НУК". - 2015. - №1. - С. 36-38.

Группа DukeTime и ее солисты [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.sarafan.od.ua/ news/237-solisty-gruppy-duketime.html.

Офіційний сайт гурту "Duke Time" [Електронний ресурс]. - 2011. - Режим доступу: http://www.duketime.com/.

Экспериментируем с созданием звука и музыки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://corpuscul.net/sintez-i-obrabotka-zvuka/obrabotka-zvuka/drugie-preobrazovaniya/.

DukeTime: Мы хотим дарить свою музыку всем! [Електронний ресурс] // Сарафан. - Режим доступу: http://www.sarafan.od.ua/magazine/interview/210-duketime.html.

Lopatin, V. V. (2005). Russian spelling dictionary. Institute of Russian language V. V. Vinogradova [in Russian].

Petrenko, O. M. (2015) Musical Mykolayiv reputation in the global cultural space. Proceedings of the All¬Ukrainian scientific and technical conference "Mykolayiv and the Black Sea: history and modernity. By the 95th anniversary of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding". (pp. 36-38). Mykolayiv: "Mykolayiv, NUK" [in Ukrainian].

DukeTime Group and its soloists. Retrieved from http://www.sarafan.od.ua/news/237-solisty-gruppy- duketime.html [in Ukrainian].

The official website of the band "Duke Time". Retrieved from http://www.duketime.com/ [in Ukrainian].

By experimenting with the creation of sound and music. Retrieved from http://corpuscul.net/sintez-i- obrabotka-zvuka/obrabotka-zvuka/drugie-preobrazovaniya/ [in Russian].

DukeTime: We want to give all your music! Retrieved from http://www.sarafan.od.ua/magazine/ interview/210 -duketime. html [in Ukrainian].
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018