DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.2.2019.190593

СОЦІОКУЛЬТУРНА ІНТЕГРАЦІЯ РОМІВ В УКРАЇНСЬКУ КУЛЬТУРУ ХХІ СТОЛІТТЯ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ ІГОРЯ КРИКУНОВА ТА ПЕТРА ЧОРНОГО)

Олександра Рудніцька

Анотація


Мета: дослідити соціокультурну інтеграцію ромів в українську культуру ХХІ століття, визначити феномен
ромського мистецтва серед відомих діячів української сцени (на прикладі творчості Ігоря Крикунова, Петра
Чорного), прослідкувати взаємозв’язок і взаємовпливи їхньої творчості на формування української культури.
Методологія дослідження ґрунтується на використанні культурно-генетичного, соціологічного, структурно-
системного, порівняльного методів для виявлення джерел походження і сутнісних характеристик представників
різних етнічних груп ромів як специфічної складової культурного життя і новітньої структури українського соціуму.
Наукова новизна статті полягає у тому, що в ній уперше визначається поняття «ромське мистецтво», проводиться
порівняльна характеристика різних ромських груп (сервів, руска рома), виявляється походження, формування,
сучасний стан та вплив ромського мистецтва на розвиток української культури ХХІ ст. Висновки. Соціокультурна
інтеграція ромів має значний вплив на розвиток української культури ХХІ століття. В Україні проживає велика
кількість ромських етногруп. Найбільшого поширення набули три групи ромського населення: серви, або українська
рома, руська рома та ловарі. Роми активно включалися в суспільні процеси, привносячи в країну, в якій жили, власні
культурні цінності. Так, в сучасному мистецтві досить важливим є внесок ромських митців. Дослідження творчості
представників сучасного ромського мистецтва дає підстави стверджувати, що ці особистості позиціонують власну
творчість невід’ємною частиною української культури. Це прослідковується на творчості Петра Чорного та Ігоря
Крикунова, мистецтво яких є надбанням для української культури і яскраво демонструє соціокультурну інтеграцію
ромів в українську культуру ХХІ століття.

Ключові слова


етнічна група, руска рома, серви, ромське мистецтво, Ігор Крикунов, Петро Чорний, культура України,соціокультурна інтеграція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Наулко В. І., Зіневич Н. О. Цигани в Україні. Енциклопедія історії України. В 10 т. Т. 1 / редкол.: В. А. Смолій та

ін. Київ: Наук. думка, 2013. 688 с.

Серви // Циганські етногрупи на пострадянському просторі URL : http://gypsy-life.net/likbez.htm (дата

звернення: 16.09.2019).

Чередниченко Т. Циганский романс. URL : https://www.belcanto.ru/cygansky.html (дата звернення: 10.09.2019).

Чорний П. Не уявляю, щоби давав концерт Геббельсу через «аполітичність». URL: https://glavredInfo /kultura/

-petr-chernyy-ne-predstavlyayu-chtoby-ya-dal-koncert-gebbelsu-iz-za-apolitichnosti.html (дата звернення: 30.08.2019).

Поліщук Т. Ми циганщину ніколи не проповідували. День. 2018. №23–24. C. 36. URL :

https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/my-cyganshchynu-nikoly-ne-propoviduvaly (дата звернення: 11.09.2019).

Циганський академічний театр «Романс» офіційна сторінка, URL : http://teatr-romans.com.ua (дата звернення:

09.2019).

Петро Чорний у Полтаві // 0532.ua. Сайт міста Полтави. URL : https://www.0532.ua/news/2301833/petro-cornij-upoltavi-

rozpoviv-pro-batl-iz-trampom-robotu-na-zelenskogo-ta-rol-aski-v-neulovimyh-mstitelah (дата звернення: 10.09.2019).
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018