DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.2.2019.190594

ОБРАЗИ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ДІЯЧІВ У ЖИВОПИСІ УСПЕНСЬКОГО СОБОРУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ XVIII−ХХІ СТОЛІТЬ

Марина Бардік

Анотація


Мета статті – дослідити трансформацію галереї образів українських політичних діячів у живописній декорації
Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII−ХХІ ст. Методологія дослідження ґрунтується на використанні
історико-культурного, мистецтвознавчого аналізу для вивчення архівних джерел і фотографій, живописних композицій
Успенського собору. Наукова новизна роботи. Розкрито історичний розвиток образів українських князів і гетьманів у
розписах Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII−ХХІ століть. Простежено трансформацію семантики
образів князів і композиції галереї благодійників. Визначено семантику галереї благодійників у сучасному живописі
собору. Висновки. У бароковій декорації Успенського собору XVIII століття існувала галерея князів-благодійників. У
1770-х (Захарія Голубовський, 1772–1777) було зображено князів та княгинь України-Русі, російських царів. У
написаній заново галереї (І. Юрін, 1811) образи князів і царів збереглись, жіночі образи зникли, але з’явились образи
українських гетьманів (І. Скоропадський, Б. Хмельницький, І. Мазепа). У 1835 р. зображення гетьманів зафарбували. У
новій декорації собору (В. Верещагін, 1894–1900) образи князів-благодійників поступилися місцем образам князів-
святих. Образ київського князя Святослава Ярославича, який взяв участь у закладанні Успенського собору, зберігався в
усіх розписах XVIII−ХХІ ст. У сучасних розписах собору в основу галереї благодійників покладено живопис 1772–
1777 рр. та 1811 р. Її складають образи гетьманів, князів, княгині, царів. У сучасній галереї благодійників (А. Гончар,
О. Григоров, 2012–2013) акцентовано ідею предстояння перед Богородицею з Немовлям, ідею відповідальності
політичних діячів.

Ключові слова


сакральне мистецтво, монументальний живопис, Києво-Печерська лавра, Успенський собор

Повний текст:

PDF

Посилання


Петров Н. Об упраздненной стенописи великой церкви Киево-Печерской Лавры // Труды Киевской

духовной академии. 1900. № 4. С. 579–610.

Эртель А. Д. О стенописи великой Успенской церкви Киево-печерской лавры // Труды Киевской духовной

академии. 1897. № 4. С. 500–527

Кузьмин Е. М. Несколько соображений по поводу уничтоженных и уцелевших памятников старины в Киево-

Печерской лавре // Искусство и художественная промышленность. 1900. Февраль. С. 223–240.

Яремич С. Памятники искусства XVI и XVII ст. в Киево-Печерской лавре // Киевская старина.1900. Июнь. С.

–390.

Жолтовський П. М. Монументальний живопис на Україні XVII–XVIII ст. Київ : Наук. думка, 1988. 159 с. : іл.

Белецкий П. Украинская портретная живопись XVII–XVIII вв. Ленинград : Искусство, 1981. 256 с. : ил.

Сіткарьова О. В. Успенський собор Києво-Печерської Лаври. Київ : Свято-Успенська Києво-Печерська

Лавра, 2000. 232 с. : iл.

Сліпченко Н., Ошуркевич Л., Сьомочкін І. Концепція відтворення стінопису Успенського собору Києво-

Печерської лаври // Вісник інституту «Укрзахідпроектреставрація». Львів, 2000. Число 11. С. 101–144.

[Лукьянов Иоанн]. Путешествие в святую землю священника Лукьянова // Русский архив. 1863. № 1. С. 21–64.

Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського Фонд І. Справа 5412. [без року].

Бардік М. А. Оновлення монументального живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври і Софії

Київської в першій половині ХІХ століття : монографія. Київ, 2019. 310 с. : іл.

Центральний державний архів України, м. Київ. Ф. 128. Опис 1 загальний. Справа 1824. 1835.

[Лебединцев Ф.]. К портрету гетмана И. С. Мазепы // Киевская старина. 1887. Январь. С. 188–191.

[Лебединцев Ф.]. Еще о портрете И. С. Мазепы // Киевская старина. 1887. Февраль. С. 370–372.

Цыбульский К. Ненаучные приемы в научном деле (По поводу одного газетного известия о редком

портрете Мазепы) // Киевская старина. 1887. Февраль. С. 377–383.

А. Л. [Лазаревский А.]. Заметки о портретах Мазепы // Киевская старина. 1899. Март. С. 453–462.

Ковалевська О.О. Нові підходи до пошуку достовірних зображень гетьмана Івана Мазепи // Український

історичний журнал. 2007. № 3. С. 152–167.

Павленко С. Іван Мазепа. Прижиттєві зображення гетьмана та його наближених. Київ : Мистецтво, 2018.

с. : іл.
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018