DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.2.2019.190595

ПОЕТИКА АКАДЕМІЧНИХ І ЕСТРАДНИХ ПІСЕНЬ У СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ АВТОРІВ

Тетяна Брайченко

Анотація


Мета статті – здійснити екскурс у творчість сучасних авторів та виявити особливості музично-поетичних
рішень в академічних і естрадних піснях. Методологія роботи ґрунтується на використанні методів порівняльного
аналізу; узагальнення – для концептуалізації музично-поетичних втілень в академічних творах і естрадних піснях
сучасників. Наукова новизна роботи полягає у виявленні особливостей музично-поетичних рішень в академічних і
естрадних піснях сучасних авторів. Висновки. На основі аналізу пісень сучасних авторів визначено, що сучасна
творчість насичена різноманітними проявами поетичних рішень. Домінуючі поетичні рішення у пісенному жанрі
пов’язані із передачею ліричних почуттів та політичних, громадсько-побутових хронікальних подій (пісні-хроніки).
Поетична складова цих пісень транслює інформацію сьогодення та історії. Це віддзеркалюється у творчості українських
поетів і композиторів академічного (Л. Дичко, І. Карабиць, А. Комлікова, В. Степурко) та естрадного напрямів
(Т. Кароль, Р. Лижичко). У поетиці пісень академічного і естрадного спрямувань використано поєднання народного і
сучасного елементів і в поезії, і в музичному рішенні, що стає характерною рисою для сучасної української творчості.

Ключові слова


поетика, сучасна творчість, академічний спів, естрадна пісня, авторська пісня.

Повний текст:

PDF

Посилання


Кияновська Л. М. Скорик. Стильова еволюція Галицької музичної культури ХІХ–ХХ ст. Тернопіль :

Астон, 2000. С. 294–319.

Назайкинский Е. В. Стиль и жанр в музыке : учеб. пособие. Москва : Владос, 2003. 248 с.

Назар-Шевчук Лілія. Запрошення до «Саду пісень Івана Карабиця» : рецензія на монографію Л.

Кияновської «Сад пісень Івана Карабиця». Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Київ : Міленіум, 2017. №3. С. 189 – 190.

Теребун Д. С. Джаз як мистецтво діалогу: автореферат дис… кандидата мистецтвознавства за

спеціальністю 26.00.01 «Теорія та історія культури». Національна академія керівних кадрів культури і

мистецтв. Київ, 2019. 23 с.
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018