DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.2.2019.190598

ПРОЕКТ «SAX KOLO» СПЕЦИФІКА ВТІЛЕННЯ ТА ІСНУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ДЖАЗОВОЇ КУЛЬТУРИ

Тетяна, Катерина, Сергій Каблова, Цимбал, Цимбал

Анотація


Мета роботи: аналіз стану сучасного мистецтва джазу крізь призму проекту «JazzKolo», зокрема його
частину «Sax Kolo» як відображення культуропростору, що сприятиме визначенню саксофонної музики в дискурсі
соціального стану культури епохи. Методологія дослідження: полягає в застосуванні компаративного, історико-
логічного методів, а також емпіричних, загальнонаукових (аналіз, синтез) методів. Наукова новизна: В статті
зроблено спробу проаналізувати сьогоденний стан мистецтва джазу, а також особливостей репертуарної політики
виконавців. Окремо зроблено акцент на формуванні концепту проекта, а саме запису CD диску в зазначеному стилі
та інструментальному викладі. Висновки: мистецтво джазу існує в просторі відповідної епохи та є концептуальним
зображенням сучасних йому подій та настроїв в соціумі. Проект «Sax Kolo» завдяки репертуару та виконавцям є
позиційно доступним людству та існує як значна складова формування сучасної української джазової культури.

Ключові слова


джаз, саксофонне мистецтво, проект «JazzKolo»,«Sax Kolo»

Повний текст:

PDF

Посилання


Безпала С. Сучасний рівень осмислення українського джазу. Актуальні проблеми історії, теорії та практики

художньої культури. 2014, вип. 33. С. 339-346.

Дяченко Ю. Естрадно-джазовий напрям баянно-акаредеонного мистецтва ХХ-початку ХХІ століття:

композиторські та виконавські виміри. URL:

http://num.kharkiv.ua/share/pdf/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1

%8F_%D0%94%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%AE.pdf

Лігус В. О., Лігус О.М. Шляхи розвитку вітчизняної джазології. Молодий вчений. 2018. №1. URL:

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/1/154.pdf

Малишев Ю. Про музику «легку» і «серйозну». Київ: держ. вид-во образотворчого мистецтва і

музичної літератури Урср, 1961. 134 с.

Супрун О. Культурологічні параметри джазового мистецтва. Українська культура: минуле, сучасне,

шляхи розвитку. 2013., вип. 19(1). С. 102-105
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018