DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.2.2019.190603

БАЛЕТ «МАРНА ПЕРЕСТОРОГА» В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО БАЛЕТНОГО ТЕАТРУ

Ольга Білаш

Анотація


Метою публікації стало вивчення європейських хореографічних традицій на українській балетній сцені
впродовж ХХ – початку ХХІ століть на прикладі балету «Марна пересторога» (на основі музичних партитур
П. Гертеля та Л. Герольда). Методологія роботи включає використання таких культурологічних методів
дослідження: загальноісторичного, порівняльно-історичного, аналітичного та біографічного. Наукова новизна
публікації полягає в тому, що в ній уперше проаналізовано художні особливості хореографічних редакцій «Марної
перестороги», поставлених на українській балетній сцені впродовж ХХ – початку ХХІ століть. Висновки. За час
свого існування з 1789 року балет «Марна пересторога» привертав до себе увагу багатьох видатних хореографів, а
виконавцями головних партій у ньому ставали зірки балету світового масштабу. Проте всі створені спектаклі,
незважаючи на їхню різну музичну основу, міцно спиралися на першу постановку Ж. Доберваля. Художні
особливості хореографічних редакцій «Марної перестороги», поставлених на українській балетній сцені, полягали у
створенні атмосфери «сільської ідилії», притаманної виставам кінця ХVІІІ століття; підборі танцювальної лексики,
що зберігала специфіку давніх постановок, втілених на європейських сценах упродовж ХІХ століття; вдалому
поєднання пластичних та пантомімічних «діалогів», які сприймалися як справжні жанрові мініатюри; проникливому
розумінні стилістичних ознак постановок солістами та кордебалетом.

Ключові слова


Жан Доберваль, «Марна пересторога», класичний танець, український балетний театр.

Повний текст:

PDF

Посилання


Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр: Очерки истории: Преромантизм. Ленинград:

Искусство, 1983. 431 с.

Кухарчук М. Свято, що зветься балет. Молода гвардія. 1982. 30 липня. С. 4.

Пасютинская В. Волшебный мир танца. Москва: Просвещение, 1985. 223 с.

Сайко О. Легендарний Спартак українського балету. Україна молода. 2010. 28 жовтня. С. 13.

Станішевський Ю. Національний академічний театр опери та балету України імені Т. Шевченка:

історія і сучасність. Київ: Музична Україна, 2002. 734 с.

Станішевський Ю. Український балетний театр. Київ: Музична Україна, 2008. 411 с.

Туркевич В. Хай іскриться сміх. Театрально-концертний Київ. 1981. № 18. С. 2.

Фоменко К. Не только балет. Комсомольское знамя. 1981. 30 декабря. С. 3.

Яворський Е. Комедія на балетній сцені. Вечірній Київ. 1981. 1 грудня. С. 3.
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018