DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.2.2019.190610

ЕСТЕТИЧНА ВИРАЗНІСТЬ СПОРТИВНОГО БАЛЬНОГО ТАНЦЮ

Мирослав Кеба

Анотація


Мета статті полягає в теоретичному осмисленні специфіки засобів виразності в спортивних бальних танцях
як інструментарію для створення індивідуального стилю виконання. Методологія дослідження. В процесі
дослідження специфіки засобів хореографічної виразності в спортивних бальних танцях для розгляду теоретичних
концепцій та практики танцювальних виступів в сукупності застосовано комплексний підхід. Постановка мети статті
актуалізує застосування загальнонаукових та мистецтвознавчих методів: аналітичного, термінологічного,
типологічного методів, методу співставлення, а також методів філософсько-естетичного та мистецтвознавчого
аналізу. Наукова новизна. Досліджено проблематику виражальних засобів та художньо-естетичних аспектів
спортивного бального танцю як виду танцювального мистецтва; виявлено та проаналізовано фактори, що впливають
на посилення хореографічної виразності; розглянуто процес формування індивідуального стилю виконання
спортивного бального танцю у контексті розробки особистісно-орієнтованого підходу до застосування засобів
естетичної виразності. Висновки. Естетична виразність у спортивному бальному танці проявляється за умови
наявності естетичних властивостей та ілюструються метафорою, що надається абстрактною структурою танцю.
Отже спортивний бальний танець може виражати неособисті емоції, відчуття та почуття, художні ідеї або мету,
соціокультурну ідентичність та/або якості, пов’язані з музичним супроводом або ті, що передаються ними. Акцент у
виступах танцювальними парами робиться на художньому вираженні танцю як форми спілкування, що схожа на
мову, через цілеспрямовані дії, знаки, символи чи жести. Специфіка становлення індивідуального стилю
танцювальної пари залежить від особливостей особистісно-орієнтованого підходу до вибору головних та додаткових
засобів хореографічної виразності.

Ключові слова


спортивні бальні танці, індивідуальний стиль, засоби хореографічної виразності, естетичні особливості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Богданова М .В. Спортивний танець у системі бальної хореографії. Українська культура: минуле, сучасне,

шляхи розвитку. 2014. Вип. 20. С. 214–217.

Воронин Р. Е. Философско-эстетические и художественные аспекты танцевального искусства:

спортивный бальный танец, вторая половина ХХ века : автореферат дис. канд. искусствоведения : 17.00.09 / Санкт-

Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов. Санкт-Петербург, 2007. 26 с.

Иванов В. В. К вопросу о сущности «вхождения» художественного языка в спорт. Вестник аспирантуры

СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта. Санкт-Петербург. 2002. С. 72–81.

Кочерин П. М., Буранова Е. В. Методика воспитания эстетической выразительности в спортивних танцах.

Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. 2011. № 3 (20). С.

–97.

Мерлянова О. А., Василенко Ю. В. Виховання артистичності серед партнерів у спортивних бальних танцях

та методологія розвитку видовищності. Young Scientist. 2018. № 11 (63). С. 197–201.

Cohen S. J. Dance as a Theatre Art: Source Readings in Dance History from 1581 to the Present, Second Edition,

Highstown, NJ: Princeton Book Publishers, 1992. р. 178.

Beardsley M. C. What Is Going On in a Dance? Dance Research Journal. 1982. № 15. рр. 31–72.

Guarino L. Is dance a sport? A twenty-first-century debate. Journal of Dance Education. 2015. № 15 (2). рр. 77–80.

Holt J. Sport as art, dance as sport. AUC Kinanthropologica. 2017. Vol. 53. № 2. pp. 138–145.

Pakes A. The Plausibility of a Platonist Ontology of Dance. Thinking Through Dance: The Philosophy of Dance

Performance and Practices. J. Bunker, A. Pakes and B. Rowell (eds.). Hampshire: Dance Books, Ltd., 2013. pp. 84–101.

Vermeij R. Aesthetic Expression. 2012. URL : https://wdced.com/2012/11/ruud-vermeij-aesthetic-expression/

(дата звернення 12.07.2019).




Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018