DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.2.2019.190613

ВОКАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА РЕПЕРТУАР У СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ ПРОСТОРІ ЕПОХИ

Софія Леонтієва

Анотація


Мета роботи: аналіз стану вокального мистецтва крізь призму репертуару як відображення
культуропростору, що сприятиме визначенню концепту репертуару для визначення соціального стану культури
епохи. Методологія дослідження: полягає в застосуванні компаративного, історико-логічного методів, а також
емпіричних, загальнонаукових (аналіз, синтез) методів. Наукова новизна: В статті зроблено спробу
проаналізувати сьогоденний стан вокального мистецтва, а також особливостей репертуарної політики
виконавців. Окремо зроблено акцент на формуванні сучасного концепту репертуару. Висновки: музичний
репертуар існує в просторі відповідної епохи та є концептуальним зображенням сучасних йому подій та
настроїв у соціумі. Водночас саме через вокальне мистецтво, як таке, що пов' язане з вербальною складовою,
можливе найбільш повне втілення культуропростору епохи. Вокальне мистецтво як таке, що є позиційно
доступним людству та іманентною ознакою архетипів української ментальності, а також надає можливості
через підбор репертуару актуалізувати питання меж надіндивідуальним, соціальним, історичним досвідом
особистостей в певному полі культури як визначального для детермінування характеру діяльності та пізнання
архетипових складових у культуротворчих процесах, які здатні відбивати індивідуально-національний та
загальносвітовий контекст.

Ключові слова


музичний репертуар, вокальне мистецтво, архетип, українська ментальність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Авдієвський А.Т. Формування особистості на грунті національно-культурного відродження. Мистецтво в

школі. Вип. 1. К.: УДПУ, 1996, С. 80 – 83.

Болдирєв В. О. Народна пісня в репертуарі вокаліста як шлях формування полікультурних виконавських

традицій. URL: http://num.kharkiv.ua/share/intermusic/vypusk50/13_%d0%91%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%b8%d1%80

%d0%b5%d0%b2%20%d0%92.%d0%9e._50_181-192.pdf

Каблова Т. Б. Концепт концерту-лекції в умовах глобалізації культури. Національні культури у глобалізованому

світі. URL:http://elibrary.kubg.edu.ua/19806/1/Kablova_T_%D0%9A%D0%9D%D0%A3%D0%9A%D0%86%D0%9C_2017.PDF

Каблова Т., Тетеря В. Народна пісня як інтенціальна складова у творчості М. Лисенка. Актуальні проблеми історії, теорії

та практики художньої культури.,URL:: http://elibrary.kubg.edu.ua/17241/1/T_Kablova_V.Teterya_AP_n37_2016%20(1).PDF

Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. Москва: Политиздат, 1991. 525 с.

Хомутова Л. Г. Створення художнього вокально-сценічного образу. Дніпропетровськ: Пороги, 1995. 150 с.

Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: проблемы, суждения, мнения: Москва: Инрерпракс,

373 с.
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018