DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.2.2019.190633

АНДЕГРАУНД В УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЦІ НЕАКАДЕМІЧНОЇ ТРАДИЦІЇ

Ольга Беда

Анотація


Мета роботи. У дослідженні розглянуто андеграундну музику неакадемічної традиції в контексті розвитку
українського музичного мистецтва радянської й пострадянської доби. Методологія дослідження передбачає
використання історико-культурного методу, який дозволив виокремити віхи української андеграундної
неакадемічної музики. Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше в українській науці було розглянуто
андеграунд в музиці неакадемічної традиції в її історичній динаміці, визначено та охарактеризовано два типи
андеграундної музики – нонконформістський та нішевий. Висновки. Андеграунд як підпільне мистецтво в різних
типах суспільства має різні соціокультурні функції. У тоталітарних суспільствах андеграундним є й елітарне, й
масове мистецтво, яке має яскраво виражений нонконформістський характер, а його зміст спрямований на
подолання обмеження прав і свобод людини, а також творчого волевиявлення митця. У відкритих суспільствах
андеграунд стає своєрідним самовираженням творчої еліти й спрямований на вузьку аудиторію, сьогодні він має
яскраво виражений нішевий характер. Творчість українських ейсид-джазових колективів «Jungleman», «4.А.Й.К.А»,
«Lюk» є репрезентантом андеграунду пострадянської доби, якому властивий елітарний характер музики та
відсутність промоції шоу-бізнесового типу.

Ключові слова


андеграунд, нонконформізм, джаз, рок, ейсид-джаз, творчість гуртів «Jungleman», «4.А.Й.К.А» та «Lюk».

Повний текст:

PDF

Посилання


Герчанівська П. Е. Культурологія: термінологічний словник. Київ: НАКККіМ, 2015. 439 с.

Дружкин Ю. Песня от 70-х до 90-х. Что дальше? Эстрада сегодня и вчера. Москва, 2010. С. 7–53.

Євтушенко О. Легенди химерного краю: Українська рок-антологія. Київ: Автограф, 2004. 221 с.

Конен В. Рождение джаза. 2-е изд. Москва: Советский композитор, 1990. 320 с.

Самая Т. В. Вокальне мистецтво естради як чинник культурного життя України другої половини ХХ –

початку ХХІ століття: дис. ... канд. мистецтвознавства: 26.00.01 «Теорія та історія культури». Київ, 2017. 199 c.

Смирна Л. В. Український мистецький нонконформізм як соціокультурний феномен ХХ століття: дис.

... д-ра мистецтвознавства: спец. 26.00.01. Київ, 2018. 448 с.

Январская А. Украинский андеграунд 90-х: опередить время. URL: http://7buttons.kiev.ua/slushaem/

-ukrainskij-andegraund-90-kh-operedit-vremya (дата звернення: 22.05.2016).

Jungleman (Music is the space jungle). URL: http://www.jungleman.com.ua/ (дата звернення: 3.05.2019).

Lюk. Официальный сайт. URL: https://web.archive.org/web/20111224054757/http://www.luk.com.ua/

(дата звернення: 3.05.2019).
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018