DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.2.2019.190634

ОГЛЯД НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ПРОБЛЕМ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОЇ МУЗИКИ

Усеїн Бекіров

Анотація


Метою роботи є аналіз стану наукової літератури ХХ – початку ХХІ століть з проблем становлення
професійної кримськотатарської музики. Методологія дослідження. Використано аналітичний, історичний метод та
метод порівняльного аналізу. Наукова новизна. Вперше у науковому дослідженні аналізується історія
композиторської школи кримськотатарського народу, де акцентуються творчі постаті, котрі будують професійну
кримськотатарську музику на ґрунті народної (пісенної та танцювальної) традиції. Висновки. Протягом ХХ –
початку ХХІ століть становлення та розвиток професійної музики кримських татар відбувався завдяки таким
особистостям, як А. Рефатов, Я. Шерфедінов, І. Бахшиш, Е. Налбандов, А. Олесницький, А. Кончевський,
М. Краснев, Г. Мамбетова, А. Чергєєв, Е. Сейтмеметова, М. Джафарова, М. Халітова. Оригінальними ознаками
кримськотатарської академічної музики є її філософічність, те, що музику на професійному рівні створюють не
просто композитори, але унікальні особистості, що поєднують різні види діяльності, котрі активно відображають у
власній музиці образи, картини природи та історію кримського народу.

Ключові слова


кримськотатарська музика, композитори кримськотатарського походження, фольклор, народні пісні, історія Криму.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гюльшен Мамбетова. Кримськотатарська музика. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/

/19-Mambetova.pdf?sequence=1 (дата останнього звернення: 12.09.2019.)

Джеміль Кариков. Музика кримських татар ― це духовність і теплота. URL:

https://ua.krymr.com/a/29094332.html (дата останнього звернення: 12.09.2019.)

Караманов / Официальный сайт композитора Алемдара Караманова. URL: http://www.караманов.рф (дата

останнього звернення: 12.09.2019.)

Младенова Т. В. Емір Ельвіра Аппазівна // Енциклопедія сучасної України. URL:

http://esu.com.ua/search_articles.php?id=17846 (дата останнього звернення: 12.09.2019.)

Наедине с мечтой: поверхность души. URL: https://nazim-amedov1958.musicaneo.com/ru/about.html (дата

останнього звернення: 12.09.2019.)

Халитова М. Роль оркестра крымскотатарского театра в развитии музыкального искусства Симферополя на

нынешнем этапе / М. Халитова // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2011. № 10. С. 175–177.

Чергєєв А А. Темпоральне розшарування як фактор розвитку хорового мистецтва Криму ХІХ–ХХІ століть:

автореф. дис. канд. мистецтвознавства / Асан Айдерович Чергєєв. Харків, 2012. 17 с.

Эльвира Эмир / Эльвира Аппазовна Эмир // Игры разума. Avdet. Вып. 24. URL:

https://avdet.org/ru/2011/06/13/elvira-emir-igry-razuma/ (дата останнього звернення: 12/09/2019.)
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018