DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.2.2019.190643

ХУАН ЦЗИ – КОМПОЗИТОР І ВЧЕНИЙ: ТВОРЧІ ЗВЕРШЕННЯ ФУНДАТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ КИТАЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НОВІТНЬОЇ ДОБИ

Чень Менмен

Анотація


Мета статті – виявити масштаби творчих звершень Хуан Цзи – китайського Шуберта, композитора та
вченого – у процесі формування основ національної музичної китайської культури Новітньої доби. Методологія
дослідження базується на застосуванні методу історизму, системного аналізу, застосованого з метою встановлення
сукупного значення видів науково-творчої діяльності Хуан Цзи у формуванні новітньої музичної культури
Піднебесної; задіянні жанрово-стильового аналізу з метою визначення досягнень Хуан Цзи – композитора у процесі
формування основ професійної музичної культури Китаю ХХ століття. Наукова новизна полягає у визначенні
значення науково-творчої діяльності Хуан Цзи – вихователя першого композиторського покоління китайських
композиторів, які залучили до власної творчості європейські традиції – у процесі формування жанрово-стильових та
науково-педагогічних засад професійної музичної культури Китаю першої третини ХХ століття; жанрово-стильових
відкриттів композитора у формуванні основ вокальної та інструментальної музики Піднебесної (зокрема, у сфері
поліфонії), китайського трагічного та ліричного стилів у музичному мистецтві; встановленні значення спадку
вченого, який заклав основи історичного та теоретичного музикознавства, музичної естетики та педагогіки Китаю.
Хуан Цзи як фундатор сучасної музично-теоретичної китайської думки значну увагу приділив питанню взаємодії
«чистої» («ідеальної») та програмної музики, зв’язків музики і повсякденного життя. Головне завдання музики як
«великого мистецтва», за Хуан Цзи, – створення «портрету народу і суспільства». Висновки. Хуан Цзи – новатор і
класик національного музичного мистецтва, фундатор новітньої музичної школи Китаю – заклав основи
професійної музичної освіти Піднебесної, системно охопивши її напрями. Деякі твори композитора й досі мають
унікальне значення в історії китайської музики: якщо жанровою настановою китайської художньої пісні є звернення
до національної поезії, то Хуан Цзи заклав перспективи розвитку жанру й на основі застосування іноземної
(англійської) мови.

Ключові слова


національна китайська музична культура, китайський Шуберт, фундатор професійної музичної культури Китаю, жанрово-стильова система вокально-хорового та інструментального мистецтва, китайський трагічний та ліричний стилі у музичному мистецтві, китайська «чиста» та програмна музика.

Повний текст:

PDF

Посилання


贺绿汀. 回忆黄自先生. 乐坛, 1983, 8:2

(Хе Лютінг. Спогади пана Хуан Цзи // Музична сцена, 1983. № 8. С. 2)

14 戴鹏海. 黄自年谱. 音乐艺术1981, 2:17 19

(Д’єн Пенхай. Хуан Цзи. Хронологія // Музичне мистецтво. 1981.№ 2. С. 17 )

、李岚清.探索创建我国民族乐派的先驱和一代宗师——

黄自[J].音乐艺术:上海音乐学院学报,2008,2

(Лю Юйцін. Вивчення творчості новатора і великого фундатора національної музичної школи Китаю –

Хуан Цзи // Музичне мистецтво. 2008. № 2. )

冯 芸. 中国第一部清唱剧及其作者——为《长恨歌》问世70周年而作. 苏州大学学报(工科版),

,12:59

(Фен Вей. Первая ораторія Китаю і її автор – до 70-річчя «Співу одвічного співчуття» // Музичне

мистецтво, 2008. № 2. )

缑瑛.黄自艺术歌曲的美学特征[D].华中师范大学,2007.5:38

(Гоу Ін. Естетичні характеристики художніх пісень Хуан Цзи // Центральний Китайський педагогічний

університет, 2007. № 5.
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018