DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.2.2019.190646

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ ЛЬВІВЩИНИ

Михайло Шевелюк

Анотація


Мета статті – з’ясувати особливості структурних компонентів розвитку культурного туризму
Львівщини. Методологія дослідження. Для досягнення поставленої мети в роботі використано теоретичні та
емпіричні методи гуманітарних досліджень, методи логічного і культурологічного аналізу. Наукова новизна
полягає в з’ясуванні реалій та перспектив розвитку культурного туризму у Львівській області. Висновки.
Розвиток культурного туризму Львівської області переважно ґрунтується на етно-фольклорному, історичному,
зеленому видах туризму. Їх елементи присутні у більшості туристичних продуктів Львівщини (екскурсії,
подорожі, відвідування історичних пам’яток і пам’ятних місць, музеїв, замків). Через включення складника
історичного й культурного туризму у більшість туристичних продуктів Львівщини, його розвиток здатен
зробити останні більш привабливими і слугувати ефективним рушієм зростання туристичної сфери. Водночас
багатий природно-рекреаційний потенціал регіону приваблює і поціновувачів інших видів туризму
(оздоровчого, спортивного тощо). Інституційною основою розвитку різних видів культурного туризму у
Львівській області є динамічне соціокультурне життя міста Львова та інших населених пунктів краю.
Активізація культурно-мистецьких подій національного і міжнародного (у межах регіонів країн Центральної і
Східної Європи) рівнів може взаємно сприяти інтенсифікації різних видів туризму та ефективному
використанню об’єктів культурної спадщини Львівської області.

Ключові слова


туризм, культурний туризм, дестинації, Львів, Львівщина.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бєлуха О. М., Павліш Л. В. Розвиток туристичної галузі Львівської області в контексті реалізації

регіональної туристичної політики. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. № 7. С. 38–43.

Бігус М. М. Аналіз сучасного стану туристичного бізнесу Львівщини у контексті глобалізаційних

процесів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2015.

Вип. 14. С. 124–128.

Біла Т. П. Приміський туризм м. Львів. Географія та туризм. 2012. Вип. 19. С. 121–130.

Бойко М. Диференціація туристичного потенціалу дестинацій. Вісник Київського національного

торговельно-економічного університету. 2013. № 5. С. 19–30.

Влащенко Н. М. Брендинг та просування туристської дестинації на основі транскордонного

співробітництва. Економічний форум. 2016. № 3. С. 92–97.

Голиборода І. Перспективи розвитку військово-історичного туризму на Львівщині. Вісник

Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. 2012. Вип. 29 (2). С. 45–50.

Головне управління статистики у Львівській області. URL: http://www.lv.ukrstat.gov.ua.

Каднічанський Д. А., Грицюк І. М. Стан та перспективи розвитку подієвого туризму у Львівській

області. Географія та туризм. 2012. Вип. 20. С. 174–184.

Леонтьева Ю. Ю., Тимощенкова О. А. Региональная туристская дестинация и её социально-

экономическое развитие. Бізнес Інформ. 2013. №6. С. 165–170.

Литвин І. В., Нек М. О. Проблеми та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в регіоні.

Регіональна економіка. 2013. № 2. С. 81–88.

Лозинський Р. М., Кучинська І. В., Дорош Ю. С. Географія ресурсів ностальгійного туризму

Жовківського району Львівської області. Карпатський край. 2013. № 1. С. 94–101.

Павліш Л. В. Львівщина як перспективний регіон України для розвитку туризму та рекреації.

Торгівля, комерція, підприємництво. 2013. Вип. 15. С. 124–128.

Паньків Н. Аналіз передумов і сучасного стану розвитку туристичної галузі Львівської області.

Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. 2012. Вип. 29 (1). С. 146–158.

Рекреаційний потенціал Львівщини: Статист. збірник / Головне управління статистики у Львівській

обл., Відпов. за вип. Н. І. Бонк. Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2012. 96 с.

Романів П. Діловий туризм у Львівській області проблеми та перспективи організації. Вісник

Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. 2012. Вип. 29 (2). С. 211–219.

Савіцька О. П., Марущак М. В. Культурний туризм: реалії та перспективи розвитку у Львівській

області. Науковий вісник НЛТУ України. 2014. Вип. 24 (1). С. 376–383.

Топорницька М. Я. Територіальна організація та перспективи розвитку етнофестивального туризму

у Львівській області. Географія та туризм. 2012. Вип. 21. С. 89–96.

Goeldner C. R., Ritchie J. R. B. Ritchie. Tourism: principles, practices, philosophies. Hoboken, NJ: Wiley,

494 p.
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018