DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.2.2019.190649

ІСТОРИЧНИЙ ГЕНЕЗИС ТА ПЕРШИЙ ПЕРІОД ФОРМУВАННЯ КИТАЙСЬКОЇ ФОРТЕПІАННОЇ СОНАТИ

Ян То

Анотація


Мета роботи – визначення історичного генезису та розвитку фортепіанної сонати впродовж найпершого
періоду її становлення. Методологія дослідження полягає в застосуванні історико-генетичного, історико-
контекстуального, історико-аналітичного методів дослідження. Наукова новизна роботи обумовлена
встановленням історичного генезису китайської фортепіанної сонати упродовж 1915 – 1939 рр. Визначено
низку жанрів (п’єса, прелюдія, фуга, сюїта, китайська художня пісня, китайська фортепіанна художня пісня), в
яких відбилися фрагменти національного звукового образу фортепіано, що віднайде цілісне втілення в
китайській фортепіанній сонаті; підкреслено значення розвитку виконавської піаністичної культури, що сприяв
утворенню жанру китайської фортепіанної культури. Виявлено значення першого фортепіанно-сонатного
періоду розвитку жанру національної музичної культури. Упродовж 10-річчя – з 1939 по 1949 рр. (дата
народження КРН) у китайських фортепіанних сонатах, що збереглися, сформовано характерні образні світи –
святковий та ліричний, апробовано внутрішньожанрові різновиди – «маленьку сонату» (її перші взірці створені
Чжан Ван Є і Ло Чжуньжунь) та програмну сонату, опрацьовано основи сонатного формотворення. Висновки.
Китайська фортепіанна соната постає як узагальнення широкого кола інновацій у національній музичній
культурі, що відбувалися впродовж 1915 – кінця 1940-х років.

Ключові слова


китайська фортепіанна соната, «китайське фортепіано», китайський звуковий образ фортепіано, китайська фортепіанна художня пісня, пісня без слів.

Повний текст:

PDF

Посилання


У Хун Юань. Китайська художня пісня: історія і теорія жанру : автореф. дис. … канд.

мистецтвознавства : спец. 17.00.03 «Муз. мистецтво» / Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського.

Харків, 2016. 24 с.

Чень Менмен. Чень Менмен. Релігійно-філософська концепція пісні Хуан Цзи «Закони неба».

Культура України. Серія: Мистецтвознавство : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури. Харків, 2018. Вип.

С. 101–110.

Чень Менмен. Специфіка взаємодії змісту і форми у вокальній мініатюрі Хуан Цзи на вірші Лью Сиан

«Йдучи снігом». Культура України. Серія: Мистецтвознавство : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури.

Харків, 2018. Вип. 61. С. 233–241.

王安潮.中国早期钢琴教育的史学研究[J].皖西学院学报,2009,(1):148.(4. Ван Анчао.

Історичне дослідження ранньої китайської фортепіанної освіти [J]. Журнал Західного університету Аньхой,

, (1): 148.)

卞萌.中国钢琴文化之形成与发展[M].华乐出版社,1996.26- 27,41,82-85.(5 Мо Бянь.

Становление и развитие китайской фортепианной культуры [М]. Издательство Хуале, 1996.26-27, 41, 82-85.)
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018