DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.2.2019.191838

ВПЛИВ КОЛЬОРУ НА ФОРМУВАННЯ ІНТЕР'ЄРНОГО ПРОСТОРУ

Ольга Кацевич

Анотація


Мета роботи полягає у виявлені особливостей проектування середовища інтер’єру з врахуванням впливу кольору на психіку людини, а також розкриття значення комплексного методу формування колірного простору з урахуванням його функціональних, соціокультурних та художньо-виразних особливостей. Методологія статті полягає у застосуванні загальнонаукових і спеціальних підходів та методів дослідження означеної теми, що дозволяє дослідити теоретичні та практичні аспекти проектування середовища інтер’єру. Використано аналітичний та комплексний метод при систематизації та узагальненні теоретичного матеріалу. Під час роботи з ілюстративним матеріалом застосовано методи морфологічного, композиційного, художнього, стилістичного та комплексного аналізу. Наукова новизна роботи полягає у поглибленому аналізі естетичних та психологічних особливостей впливу кольору на людину, і застосуванні цих знань при проектуванні середовища інтер’єру. Висновки. У статті узагальнено світовий та український науковий досвід вивчення кольору в нашому житті і закономірності взаємодії людини з кольором, акцентовано увагу на психологічних аспектах сприйняття кольору, а також розглянуто принципи гармонізації кольорів засобами дизайну. Повноцінність колірного вирішення передбачає його комплексність, всебічність, обгрунтованість. Колір у приміщеннях може сприяти або перешкоджати функціональним процесам. Різні кольори в різноманітних співвідношеннях неоднаково сприймаються оком і впливають на працездатність людини. Сучасне фарбування інтер’єрів у світлі кольори в поєднанні з природними матеріалами виявляє найбільш позитивний вплив на людину. Також можуть бути використані яскраві, насичені, контрастні кольори відповідно до творчого задуму, активні декоративні елементи, засоби візуальної інформації. В навчальних закладах та житлових приміщеннях колір має особливе значення: повинні враховуватися час знаходження у цих приміщеннях, їхня орієнтація за сторонами світу, вікові особливості дітей чи дорослих, призначення приміщень. Правильно підібрана колірна гама покращить настрій, підвищить життєвий тонус та сприятиме релаксації, тобто матиме позитивний вплив на здоров’я. І навпаки, неправильний вибір в оформленні простору, буде негативно впливати на людину. Позитивний тонус особливо важливий в лікувально-профілактичних інтер’єрах. Також обґрунтована важливість такого підходу до проектування внутрішнього простору, адже, від колірного вирішення, від гармонічних поєднань відтінків та образів, створених ними, залежить естетика та комфорт середовища інтер’єру.

Ключові слова


кольорознавство, сприйняття кольору, вплив кольору, психіка людини, дизайн інтер’єру.

Посилання


Агостон Ж. Теория цвета и ее применение в искусстве и дизайне. Москва: Мир, 1982. 184 с.

Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. Москва: Прогрес, 1974. 386 с.

Вежбицкая А. Обозначение цвета и универсалии зрительного восприятия. Москва: Русские словари, 1997. 291 с.

Измайлов Ч. А., Соколов Е. Н., Черноризов А. М. Психофизиология цветового зрения : монографія. Москва: Издательство МГУ, 1989. 206 с.

Йоханнес И. Искусство цвета. Москва: Типография "Новости", 2001. 96 с.

Прищенко С. В. Кольорознавство: навчальний посібник. Київ: Альтерпрес, 2016. 452 с. (Навчальне видання). – (Серія "Бібліотека дизайнера").

Руубер Г. О закономерностях художественного визуального восприятия. Таллин: Валгус, 1985. 344 с.

Фрилинг Г., Ауэр К. Человек — цвет — пространство : Прикладная цветопсихология. Москва: Стройиздат, 1973. 117 с.

Яньшин П. В. Введение в психосемантику цвета : навч. посіб. Самара: СамГПУ, 2001. 189 с.
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018