Інтернет-меми у вимірі масової культури

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2022.262548

Анотація

Мета роботи – дослідження мемів як об’єктів інтернет-творчості, що за жанровою типологією та характером поширення належать до масової культури та маскультурного цифрового типу комунікації в інтернет-мережі. Методологія дослідження полягає в застосуванні аналітичного, семіотичного та культурологічного методів у вивченні візуально-графічних та вербальних типів інтернет-мемів, які завдяки змістово-комунікативним характеристикам здатні утворювати цифрові твори, що належать до масової культури. Наукова новизна роботи полягає в систематизації типологічних характеристик мемів як окремого сегменту інтернет-творчості та комунікації, що належать до масової культури та визначають її зміст новими семантичними кодами і значеннями. Висновки. Меми як феномени масової культури та інтернет-творчості є як вербальними, так і графічно-візуальнимими текстами, що володіють жанровим та структуроутворюючим потенціалом у побудові інших семіотично ускладнених текстів масової культури в цифровому середовищі. Інтернет-меми зароджуються переважно в соціальних мережах, поступово поширюючись рештою каналів комунікації. На популярність і масову поширюваність мемів впливає їх здатність використовуватися в багатьох значеннях і різних комунікативних ситуаціях. За своїм змістовим наповненням меми належать до прецедентних феноменів, які в стисненому вигляді містять інформацію про актуальні події та явища суспільної дійсності, формуючи відповідний контекст. В процесі комунікації, впізнавання і «читання» конотацій мема забезпечується очікуваний результат досягнення головної його ідеї тексту, що, в свою чергу, може слугувати джерелом для подальшого креативу. Меми стають джерелами масовокультурної творчості в інтернеті та засобами міжкультурної комунікації, за допомоги яких висловлюється як певна думка, так і підтверджується власна референтність в межах комунікативного середовища.

Ключові слова: меми, масова культура, інтернет-комунікація, інтернет-середовище, соціальні мережі.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Номер

Розділ

Культурологія