«Entertainment» в образотворчому мистецтві України ХХ–ХХІ століття як форма акумуляції соціокультурного досвіду

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2022.262590

Анотація

Мета роботи – розглянути «entertainment» в образотворчому мистецтві України ХХ–ХХІ століття як форму акумуляції соціокультурного досвіду. Методологія дослідження полягає у використанні аналітичного методу – для визначення теоретико-методологічних засад дослідження «entertainment» в образотворчому мистецтві України ХХ–ХХІ століття, на основі робіт В. Абрамова, В. Бурачека, В. Греченко, Г. Акішиної та ін. Метод формалізації використовується для уточнення видів «entertainment» в мистецтвознавчому дискурсі. Герменевтичний метод використовується в аспекті інтерпретації ролі «entertainment» в роботах видатних українських художників ХХ–ХХІ століть. Наукова новизна статті полягає в тому, що вперше проаналізовано трансформацію феномену «entertainment» в творах українських художників ХХ–ХХІ століття як уособлення соціальних змін в цьому історичному періоді. Висновки. У статті розглянуті роботи українських художників ХХ–ХХІ століття, в яких багато уваги надається візуалізації феномену «entertainment» у його обрядово-ритуальних, агональних, мистецьких та балаганих формах. Обрядово-ритуальна формула феномена «entertainment» у роботах українських художників цього періоду включала в себе відображення особливостей переходу від атеістичного світогляду до релігійного, враховуючи специфіку політичного і суспільного життя 1990 року в Україні. Якщо до 1990 року українські художники переважно малювали історичні сюжети пов’язані з традиціями давніх слов’ян, то після – почали відтворювати релігійні сюжети. Агональна формула феномена «entertainment» в творах Г. Акішиної, Ю. Гаврильченко, С. Нечая свідчить про віддзеркалення специфічних явищ ХХ століття, зокрема, соціалістичні змагання як засіб підвищення продуктивності праці і суспільного явища і поступовий перехід до агональної форми як засобу дозвіллєвої діяльності – проведення Олімпійських ігор. Мистецька і балагана формула «entertainment», яка візуалізується у роботах українських художників ХХ–ХХІ століття, спрямована на віддзеркалення національних традицій і збереження української національної культури, завдяки якій формується духовний світогляд нашої нації.

Ключові слова: образотворче мистецтво, українські художники ХХ–ХХІ століття, «entertainment», світогляд, обряд, мистецтво, карнавал, ярмарка.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Номер

Розділ

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація