Альманах "Культура і Сучасність"

Журнал підтримує політику відкритого доступу

Рік заснування: 1999

Галузь та проблематика: В альманасі висвітлюються актуальні питання культурології та мистецтвознавства, опосередковані динамічними змінами на сучасному етапі цивілізаційних трансформацій

ISSN 2226–0285 (Print)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21134-10934 ПР від 08.12.2014 р.

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України  від 07.10.2015 р. № 1021 як фахове видання з культурології та мистецтвознавства

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 р. № 1151 як фахове видання зі спеціальностей: культурологія; аудіовізуальне мистецтво та виробництво; образотворче мистецтво; декоративне мистецтво, реставрація; хореографія; музичне мистецтво; сценічне мистецтво

Збірник зареєстровано в міжнародних науково-метричних системах: Російський індекс наукового цитування (РІНЦ); International Impact Factor Services; Research Bible; Polich Scholary Bibliography; Google Scholar; Journals Impact Factor; BASE; Inno Space; Scientific Indexing Services.

Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Головний редактор: Вєдєнєєв Д.В., доктор історичних наук
Відповідальний секретар: Афоніна О.С., доктор мистецтвознавства
Адреса редакції: вул. Лаврська, 9, кім. 204, корпус 11, Київ, Україна, 01015

Тел.: +38 (044) 28021-93
E-mail: nauka@nakkkim.edu.ua