№ 2 (2019)

Зміст

Культурологія

ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ІЗ ЗНИЩЕННЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ В УКРАЇНІ: МЕХАНІЗМ ТА ДУХОВНО-КУЛЬТУРНІ НАСЛІДКИ (1920-ті – 1965 рр.) PDF
Дмитро Вєдєнєєв
ДО ПИТАННЯ ЩОДО КУЛЬТУРНИХ ВИМІРІВ ДИЗАЙН-ПРАКТИК ТА ЇХНЬОГО ТЕОРЕТИЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ PDF
Євгенія Буцикіна
ІНКОРПОРАЦІЯ ВІРТУАЛЬНИХ ПРАКТИК В СИСТЕМУ ВІРТУАЛЬНОГО ТУРИЗМУ PDF
Степан Дичковський
ШТУЧНІ МОВИ У ФОКУСІ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Любов Лисенко
СОЦІОКУЛЬТУРНА ІНТЕГРАЦІЯ РОМІВ В УКРАЇНСЬКУ КУЛЬТУРУ ХХІ СТОЛІТТЯ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ ІГОРЯ КРИКУНОВА ТА ПЕТРА ЧОРНОГО) PDF
Олександра Рудніцька

Мистецтвознавство

ОБРАЗИ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ДІЯЧІВ У ЖИВОПИСІ УСПЕНСЬКОГО СОБОРУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ XVIII−ХХІ СТОЛІТЬ PDF
Марина Бардік
ПОЕТИКА АКАДЕМІЧНИХ І ЕСТРАДНИХ ПІСЕНЬ У СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ АВТОРІВ PDF
Тетяна Брайченко
ФОЛК-ОПЕРА «КОЛИ ЦВІТЕ ПАПОРОТЬ» Є. СТАНКОВИЧА: ІСТОРІЯ ТА РЕЖИСЕРСЬКІ РЕФЛЕКСІЇ PDF
Василь Вовкун
ПРОЕКТ «SAX KOLO» СПЕЦИФІКА ВТІЛЕННЯ ТА ІСНУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ДЖАЗОВОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Тетяна, Катерина, Сергій Каблова, Цимбал, Цимбал
ТВОРЧІСТЬ ХУДОЖНИКА ЯК ВІДБИТТЯ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ PDF
Ірина Міщенко
INTONATIONAL-SEMANTIC ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE IMAGES OF GLORIFICATION-PRAISE IN THE GERMAN PROTESTANT MUSICAL AND HISTORICAL TRADITION PDF PDF (English)
Anzhelika Tatarnikova
СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ АНСАМБЛЕВОЇ МУЗИКИ К.СЕН-САНСА У ГРІ ПІАНІСТІВ ОДЕСИ PDF
Лілія Шевченко
БАЛЕТ «МАРНА ПЕРЕСТОРОГА» В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО БАЛЕТНОГО ТЕАТРУ PDF
Ольга Білаш
ДІЯЛЬНІСТЬ КЛУБІВ СПОРТИВНОГО БАЛЬНОГО ТАНЦЮ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Дмитро Базела
СПЕЦИФІКА ХОРЕОГРАФІЧНИХ ПОСТАНОВОК «A PURO TANGO COMPANY» PDF
Олеся Вакуленко
РОЗВИТОК ВОКАЛЬНОЇ ШКОЛИ У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ НА ЗАКАРПАТТІ PDF
Олеся Глуханич
П’ЄСИ ДЛЯ ГОЛОСУ Й ФОРТЕПІАНО В.ВЛАСОВА У ВИЯВЛЕННІ ТИПОЛОГІЙ МИСТЕЦТВА ПОСТАВАНГАРДУ PDF
Людмила Іванова
ЕСТЕТИЧНА ВИРАЗНІСТЬ СПОРТИВНОГО БАЛЬНОГО ТАНЦЮ PDF
Мирослав Кеба
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ВАГОМИЙ ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТЕЛЕВЕДУЧИХ PDF
Олена Косінова
ВОКАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА РЕПЕРТУАР У СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ ПРОСТОРІ ЕПОХИ PDF
Софія Леонтієва
ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ КОНКУРСИ В СУЧАСНОМУ МИСТЕЦЬКОМУ ДИСКУРСІ PDF
Анна, Світлана Поліщук, Сабрі
КОНЦЕРТ ДЛЯ АЛЬТ-САКСОФОНА З ОРКЕСТРОМ ES DUR О. ГЛАЗУНОВА: ВЗІРЕЦЬ СВІТОВОЇ КЛАСИКИ В КОНЦЕРТНОМУ РЕПЕРТУАРІ САКСОФОНІСТА PDF
Олександр Рукомойніков
СЦЕНІЧНИЙ СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ МОДЕРНУ PDF
Марина Сорока
АФЕКТ В ТЕОРІЇ ТА ВИКОНАВСЬКІЙ ПРАКТИЦІ «STYLUS PHANTASTICUS» (НА ПРИКЛАДІ «ХРОМАТИЧНОЇ ФАНТАЗІЇ» Й. С. БАХА) PDF
Наталія Фоменко
НЕОФОЛЬКЛОРИЗМ ЯК СТИЛЬОВИЙ НАПРЯМ В КОМПОЗИТОРСЬКІЙ ТВОРЧОСТІ ХХ СТ. PDF
Наталія Чабаненко
ПРОБЛЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ РЕЖИСЕРІВ ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ В УМОВАХ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ У ВНЗ PDF
Микола, Юлія Юдов, Раденко
МОЦАРТІАНСЬКІ СТИЛЬОВІ ВИМІРИ ВЕЛИКОЇ СОНАТИ ДЛЯ ГІТАРИ І ФОРТЕПІАНО Н.ПАГАНІНІ PDF
Антон Ялоза

Статті

ГАРМОНІЗАЦІЯ КУЛЬТУРИ ЯК МЕХАНІЗМ ЇЇ САМОРОЗВИТКУ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД PDF
Аміна Айгістова
АНДЕГРАУНД В УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЦІ НЕАКАДЕМІЧНОЇ ТРАДИЦІЇ PDF
Ольга Беда
ОГЛЯД НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ПРОБЛЕМ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОЇ МУЗИКИ PDF
Усеїн Бекіров
ДО ПИТАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДУХОВНОСТІ В ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Оксана Дульська
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ГЕО-ПЛАСТИЧНИХ ФОРМ У ЛАНДШАФТНІЙ АРХІТЕКТУРІ PDF
Вячеслав Мельник
ХУДОЖНЯ ЕМАЛЬ У ХРОНОТОПІ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА PDF
Олег Наумов
АУДІОМАСТЕРІНГ У ЛОГІЦІ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОГО ДИСКУРСУ PDF
Віталій Волкомор
УКРАЇНСЬКИЙ АМАТОРСЬКИЙ ТЕАТР У КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСАХ ХХ – ХХІ СТОЛІТТЯ PDF
Світлана Соболєвська
ХУАН ЦЗИ – КОМПОЗИТОР І ВЧЕНИЙ: ТВОРЧІ ЗВЕРШЕННЯ ФУНДАТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ КИТАЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НОВІТНЬОЇ ДОБИ PDF
Чень Менмен
ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМНОГО СИМФОНІЗМУ 1990-х РОКІВ У СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ КОМПОЗИТОРСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ НА ПРИКЛАДІ «П’ЯТИ СТИХІЙ» (“WU XING”, “LES CINQ ÉLÉMENTS”) ДЛЯ СИМФОНІЧНОГО ОРКЕСТРУ ЦИГАНА ЧЕНЯ PDF
Чень Юньцзя
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ ЛЬВІВЩИНИ PDF
Михайло Шевелюк
ДО ПИТАННЯ ЕВОЛЮЦІЇ ЖАНРУ ХОРОВОЇ ОБРОБКИ ДУХОВНОЇ ПІСНІ В ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ (90-ті рр. ХІХ – 40-ві рр. ХХ ст.) PDF
Богдан Шкільник
ІСТОРИЧНИЙ ГЕНЕЗИС ТА ПЕРШИЙ ПЕРІОД ФОРМУВАННЯ КИТАЙСЬКОЇ ФОРТЕПІАННОЇ СОНАТИ PDF
Ян То
ВПЛИВ КОЛЬОРУ НА ФОРМУВАННЯ ІНТЕР'ЄРНОГО ПРОСТОРУ
Ольга Кацевич
БАЛЕТНЕ МИСТЕЦТВО В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПЕРІОДУ ХРУЩОВСЬКОЇ «ВІДЛИГИ» PDF
Катерина Лук’яненко