№ 1 (2014)

Культура і сучасність

В науковому альманасі висвітлюються актуальні питання філософії, культурології та мистецтвознавства

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

ФЕНОМЕН "ЛЮДИНИ ГОСПОДАРЮЮЧОЇ": ДО МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Valentyn Goncharov 3-8
МЕТААНТРОПОЛОГІЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНА АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ PDF
Denys Svyrydenko 9-13
ПОНЯТТЯ "СИМВОЛУ" ТА "СИМВОЛІЧНОЇ ФОРМИ БУТТЯ МИСТЕЦТВА" В КОНЦЕПЦІЇ Г.-В.-Ф. ГЕГЕЛЯ PDF
Svitlana Stoian 13-17
ДОЗВІЛЛЯ ЯК УНІВЕРСУМ КУЛЬТУРИ: ТЕОРЕТИЧНІ ВИМІРИ СУЧАСНОСТІ PDF
Іryna Petrova 18-24
КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ГЕРМЕНЕВТИКА ТА ДІАЛОГ КОНТЕКСТІВ PDF
Olena Kolesnyk 24-30
КУЛЬТУРНА СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ PDF
Olga Kopiyevska 30-36
МОДЕЛЮВАННЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ ЛЮДИНИ PDF
Olga Ovcharuk 36-41
ВІД РЕГІОНАЛЬНИХ СУБКУЛЬТУР ДО ГЛОБАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Vitalii Radziyevskyy 42-47
ТРАДИЦІЙНА МУЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯПОНІЇ ПЕРІОДУ КОДАЙ: ЕСТЕТИКО-СВІТОГЛЯДНІ, ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНІ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ PDF
Maryna Ratko 47-53
САМОДІЯЛЬНА ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ PDF
Svitlana Sadovenko 53-60
НАСИЛЛЯ І МАС-МЕДІЙНИЙ КОНТЕНТ PDF
Аdriana Skoryk 61-67
АКТУАЛЬНІСТЬ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ У СУЧАСНОМУ МІЖКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ PDF
Yuliia Sugrobova 67-71
ГРЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКА РУКОПИСНА СПАДЩИНА: ВИДАТНІ УКРАЇНЦІ – НОСІЇ ГРЕЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ У СЛОВ’ЯНСЬКІЙ ПРАКТИЦІ PDF
Liliia Tereshchenko-Kaidan 71-76
ДО ПИТАННЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНО-СТИЛЬОВІ ЧИННИКИ В КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОМУ ПРОСТОРІ PDF
Maksym Tymoshenko 77-82
ПРОГНОЗУВАННЯ ВАРТОСТІ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ У КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ МАТЕМАТИЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ PDF
Volodymyr Indutnyy 83-93
СИНХРОНІЧНІСТЬ ЯК СПОСІБ ТВОРЧОЇ КОМУНІКАЦІЇ У СУЧАСНОМУ ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ PDF
Oleksandr Butsenko 94-99
"ЧУЖИЙ" ТЕКСТ ЯК ІМ’Я У ТВОРЧОСТІ ОНУТЕ НАРБУТАЙТЕ PDF
Oksana Garmel 99-104
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ КОМПОЗИТОРА ТА ВИКОНАВЦЯ У ЖАНРІ МУЗИКИ ДЛЯ ІНСТРУМЕНТА СОЛО (на прикладі духового музично-виконавського мистецтва PDF
Valerii Hromchenko 104-110
ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ХОРОВИХ КОЛЕКТИВІВ КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ МУЗИКИ ІМ. Р.М. ГЛІЄРА В КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ КИЄВА: історико-мистецтвознавчий дискурс PDF
Kostiantyn Davydovskyi 110-115
ЕТНОРЕГІОНАЛЬНІ ВИМІРИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО МУЗИКОЗНАВСТВА PDF
Olena Kavunnyk 115-120
НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ЕТНІЧНИХ СПІЛЬНОТ У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ PDF
Inesh Kdyrova 120-124
АТРИБУЦІЯ ІКОНИ СВЯТОГО ХРИСТОФОРА (з приватної колекції, м. Київ) PDF
Nataliia Kravchenko 125-130
РІЗЬБЛЕНІ ІКОНОСТАСИ В СИСТЕМІ САКРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНЦІВ ГАЛИЧИНИ: ХІХ – перша половина ХХ століття PDF
Roman Odrekhivskyj 130-135
АСИМІЛЯЦІЯ ПОСТІМПРЕСІОНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ ЗА УМОВ СОЦІАЛЬНО-ТЕМАТИЧНОЇ ФАБУЛИ СОЦРЕАЛІЗМУ (до проблеми творчого становлення Гаврила Глюка) PDF
Ivanna Pavelchuk 136-141
ІКОНОПИС КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ КІНЦЯ XVII – ПОЧАТКУ XIX СТОЛІТТЯ: особливості формування та розвитку стилю й іконографії PDF
Olga Ryzhova 141-150
ПРОФЕСІЙНІ КОМПОЗИТОРИ КРИМУ ЯК СУБ’ЄКТНЕ ПОЛЕ РЕГІОНАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Asan Chergeev 150-155
АНАЛІЗ БАГАТОВЕКТОРНОСТІ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ БРЕНДІВ В ІНДУСТРІЇ МОДИ PDF
Nataliia Chuprinа 155-161
ОСОБЛИВОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО НАУКОВОГО ІНТЕРЕСУ ДО ВОКАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА PDF
Liudmyla Burmitska 162-165
ВНЕСОК П.О. КУЛІША У ДІЯЛЬНІСТЬ КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОГО ТОВАРИСТВА PDF
Sviatoslav Vovkun 167-170
ФЕНОМЕН "ЛЮДИНИ ГОСПОДАРЮЮЧОЇ": ДО МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Volodymyr Goncharov 171-176
КУЛЬТУРНИЙ СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛІТИ В ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ БОРИСА ЛЯТОШИНСЬКОГО PDF
Tetiana Dobina 176-181
КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ЧЕРКАЩИНИ ЯК ТУРИСТИЧНИЙ РЕСУРС PDF
Oleksandr Zarakhovskyi 181-187
КУЛЬТУРА ПРОВЕДЕННЯ ЦЕРЕМОНІАЛІВ У СВІТСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ середини ХVІ – середини ХVІІ століття PDF
Oksana Mykhaluk 187-191
ФЕСТИВАЛЬНО-КОНКУРСНИЙ РУХ НА ВІННИЧЧИНІ: ДИНАМІКА РОЗВИТКУ PDF
Yuliia Moskvichova 192-197
ТВОРЧА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ-ВОКАЛІСТІВ У ФОРМАТІ ДЖАЗОВОЇ ІМПРОВІЗАЦІЇ PDF
Oksana Smetana, Olena Yemelianova 197-202
КУЛЬТУРОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ В.М. ПЕРЕТЦА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ кінець ХІХ – початок ХХ століття /продовження, початок у № 2, 2013/ PDF
Natalia Stakhiyeva 203-207
ПОЕТИЧНИЙ ПЕРЕКЛАД ЯК ПРОЯВ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР PDF
Volodymyr Tsybulko 207-213
ПОЕТИЧНИЙ ПЕРЕКЛАД ЯК ПРОЯВ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР PDF
Volodymyr Tsybulko 207-213