№ 1 (2016)

Альманах "Культура і Сучасність"

Зміст

Статті

ОЗНАКИ ПОСТМОДЕРНУ В ХОРЕОГРАФІЧНОМУ МИСТЕЦТВІ: ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ. PDF
Bogdana Abbiazova 122-127
ПРИРОДА І ФУНКЦІЇ КОДУ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА У СУЧАСНІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
Olena Aphonina 80-86
ДО ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ PDF
Viktoria Volynets 127-132
Хачкари в символічному полі вірменської культури PDF (Русский)
Irina Hayuk 16-22
МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКЕ МИСТЕЦТВО ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА PDF
Tetiana Hlushchuk 87-91
ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЯ ЯК ТРЕНД ПОВСЯКДЕННИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАКТИК PDF
Zhanna Denysyuk 27-31
СТАНОВЛЕННЯ СІМЕЙНОЇ МОРАЛІ У ПРАВОВІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ PDF
Sergij Zhovnerchuk 23-26
КУЛЬТУРА І НЕВРОЗИ: ДОСВІД ПСИХОАНАЛІТИЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ PDF
Larisa Ilchuk 32-36
РЕФЛЕКСІЯ КУЛЬТУ РОДЮЧОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ ОБРЯДОВОСТІ Й СУЧАСНІЙ МАСОВІЙ КУЛЬТУРІ PDF
Oleksandr Kukharenko 37-40
АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ КОНЦЕРТНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ PDF
Veronica Levko 98-104
СТИЛЬОВІ ТЕНДЕНЦІЇ "НЕОКЛАСИЦИЗМ" І "НЕОФОЛЬКЛОРИЗМ" У МУЗИЦІ М. СКОРИКА PDF
Stepan Lisiecki 92-97
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АКОРДЕОННОГО ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ PDF
Valeryi Marchenko 111-115
НАРИС ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ РОЛІ ДІТЕЙ ХОРА У ДАВНЬОЄГИПЕТСЬКІЙ КНИЗІ МЕРТВИХ PDF
Kristina Masalova 133-138
О НЕСКОЛЬКИХ УРОВНЯХ "ПРОЧТЕНИЯ" МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕКСТА В ПОСЛЕДНИХ СОНАТАХ Ф. ПУЛЕНКА PDF
Daria Mendelenko 139-145
ТЕХНОЛОГІЇ ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З СІМ’ЯМИ PDF
Oksana Oliinyk 41-46
СТАНОВЛЕННЯ ВІЗУАЛЬНИХ ПРАКТИК ХУДОЖНЬОГО ПОЛЯ МОДЕРНУ: СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ PDF
Olena Pavlova 3-8
ЕСТЕТИКА І. КАНТА В КОНТЕКСТІ МИСТЕЦЬКИХ ПРАКТИК XVIII СТОЛІТТЯ PDF
Oksana Parf’onova 46-51
СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА PDF
Viktoria Pishchanska 51-56
Й.-С. БАХ В КОНТЕКСТІ МЕТАІСТОРІЇ PDF
Galina Poberezhna 73-79
МЕТОДИ РОБОТИ ОРЕСТА ОЛІЙНИКА ЗІ СТУДЕНТСЬКИМ ХОРОМ УМАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МУЗИЧНОГО УЧИЛИЩА PDF
Ivan Chupashko 116-121
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ МІФОЛОГЕМИ СВІТЛА Й ТЕМРЯВИ КРІЗЬ ПРИЗМУ СОЛЯРНОГО СИМВОЛІЗМУ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ PDF
Maryna Chumachenko 156-161
ЩОДО ПИТАННЯ БРЕНДІНГУ МІСТ В УКРАЇНІ PDF
Maria Chernets 61-66
ДІАЛОГ КУЛЬТУР УКРАЇНИ–ГРЕЦІЇ У КОНТЕКСТІ РЕЛІГІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ XVII–XVIII ст. PDF
Lilia Tereshchenko-Kaidan 57-61
НЕОКЛАСИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ТВОРЧОСТІ ЖАННИ КОЛОДУБ (НА ПРИКЛАДІ "ПАРТИТИ" ДЛЯ КАМЕРНОГО ОРКЕСТРУ) PDF
Rimma Sulim 105-111
ПРОБЛЕМА "ТРЕТЬОЇ ЛЮДИНИ" У АРИСТОТЕЛЯ В АСПЕКТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПРИНЦИПУ РЕКУРСИВНОСТІ PDF
Valery Sievers 8-15
РЕКЛАМА НА ШПАЛЬТАХ ПОЛТАВСЬКОЇ ГУБЕРНСЬКОЇ ПРЕСИ ЯК ОДИН З ЧИННИКІВ ГЛОКАЛІЗАЦІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА: кінець ХІХ – початок ХХ століття PDF
Maryna Syniovyd 150-155
ГОСТИННІСТЬ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ УКРАЇНЦІВ PDF
Viktoria Prima 67-72
ПОШИРЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА ЯК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦІЇ УЯВЛЕНЬ ПРО КАТЕГОРІЮ ЗАЛОЖНИХ PDF
Nataliia Ponikarovska 145-150