№ 2 (2016)

Альманах "Культура і Сучасність"

Зміст

Статті

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОГО БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА PDF (Русский)
Liubou Uladykouskaja 10-15
У ПОШУКАХ УНІВЕРСАЛЬНОГО СИМВОЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: ОБРАЗ КОЗАКА МАМАЯ В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРНІЙ ПАМ’ЯТІ ПОЧАТКУ XXI СТ. PDF
Dmytro Voronik 96-100
УВІЧНЕННЯ М. В. ЛИСЕНКОМ ПАМ'ЯТІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА У 40-у ТА 50-у РІЧНИЦІ СМЕРТІ ПОЕТА PDF
Kateryna Antonova 83-89
АРХІТЕКТУРА ЛЬВОВА У МИСТЕЦЬКОМУ СЕГМЕНТІ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ АВСТРО-УГОРЩИНИ: кінець XIX - початок XX ст. PDF
Artem Barandiy 90-95
ОСОБЛИВОСТІ АКТОРСЬКОГО СПРИЙНЯТТЯ У РОЛІ PDF
Mikhail Barnych 42-46
СУЧАСНА ХОРОВА МУЗИКА A CAPPELLA: ТОЛЕРАНТНІСТЬ СТИЛЬОВИХ НАПРЯМІВ PDF
Elena Batovska 47-52
ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕАТРАЛЬНОЇ ДРАМАТУРГІЇ: кінець XIX - початок XX ст. PDF
Irina Yan 77-82
СУЧАСНІ КОМУНІКАТИВНІ ПРАКТИКИ У ФОРМУВАННІ Й ПОШИРЕННІ ПОСТФОЛЬКЛОРУ PDF
Zhanna Denysyuk 3-9
САКРАЛІЗАЦІЯ НАРОДНОГО ОДЯГУ В УКРАЇНІ ЯК ПРИКЛАД СУЧАСНОГО МІФОТВОРЕННЯ PDF
Lyudmyla Dmytruk 101-105
ЯВИЩЕ ЧЕРНЕЦТВА У КОНТЕКСТІ САКРАЛЬНОГО СМИСЛУ PDF
Aleksej Dovgan, Tat'jana Shubenkova 16-21
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПОБУДОВИ ІМІДЖУ ДЕРЖАВИ І УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Valentyna Dyachuk 21-27
МЕТАФІЗИЧНИЙ СЕНС МІФОЛОГЕМИ ЗЕМЛІ У МУЗИЧНІЙ ШЕВЧЕНКІАНІ («ПРОЩАЙ, СВІТЕ, ПРОЩАЙ, ЗЕМЛЕ...») PDF
Khrystyna Kazymyriv 106-109
РЕКРЕАЦІЙНІ АСПЕКТИ АНІМАЦІЇ У ТУРИЗМІ PDF
Serhii Kylymystyi 110-114
ВІД КОМПАРАТИВІСТИКИ ДО ІНТЕРМЕДІАЛЬНОСТІ В АНАЛІЗІ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА (на матеріалі камерно-інструментальної музики України кінця XX - початку XXI століття) PDF
Anastasia Kravchenko 53-59
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СИСТЕМНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО І СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Olga Lysenko 60-67
ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК БАНДУРНОГО ВИКОНАВСТВА: XIX - початок XX століття PDF
Lesya Pavlenko 115-120
ВИРОБИ ДИБИНЕЦЬКИХ ГОНЧАРІВ У МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЯХ УКРАЇНИ PDF
Aleksandra Rudenko 121-125
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЖАНРІВ ЛАТИНСЬКОЇ ЛІТУРГІЧНОЇ ТРАДИЦІЇ СУЧАСНИМИ ОДЕСЬКИМИ КОМПОЗИТОРАМИ PDF
Olena Statsenko 126-131
ЛІТЕРАТУРНЕ ОТОЧЕННЯ МИХАЙЛИ СЕМЕНКА: ДОСВІД ПЕРСОНАЛІЗОВАНОГО АНАЛІЗУ PDF
Svitlana Kholodynskaya 28-36
ЗАКАРПАТСЬКА ШКОЛА ЖИВОПИСУ: ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ PDF
Alexander Tsugorka 67-71
РОЛЬ СВІТЛА І ТЕМРЯВИ У ФОРМУВАННІ АКСІОЛОГІЧНОГО ПРОСТОРУ МОЛИТВИ PDF
Maryna Chumachenko 132-137
ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ВЗАЄМОВПЛИВУ ВИСОКОЇ ТА ВУЛИЧНОЇ МОДИ У ФОРМУВАННІ АКТУАЛЬНОГО МОДНОГО ОБРАЗУ В ІНДУСТРІЇ МОДИ PDF
Natalia Chouprina 72-76
АКТУАЛІЗАЦІЯ АРХАЇЧНИХ МІСЯЧНО-СОНЯЧНИХ ЦИКЛІВ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ОБРЯДОВОМУ КАЛЕНДАРІ PDF
Nataliia Shevchenko 37-41