Редакційна політика

Політика розділів

Удосконалення підготовки спортсменів різної кваліфікації

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Фізичне виховання різних груп населення

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Здоров’я людини, фізична реабілітація, фізична рекреація та медико-біологічні аспекти фізичної культури та спорту

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Біомеханічні й інформаційні засоби і технології у фізичній культурі та спорту

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Управлінські, психолого-педагогічні, соціологічні, філософські та історичні аспекти фізичної культури і спорту

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Олімпійський рух в Україні становлення, розвиток, сучасність і перспективи

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.