Вивчення фізичної працездатності у студенток медичного вузу з різним ступенем гіпермобільності суглобів

В. Б. Бакурідзе-Маніна

Анотація


В роботі представлені результати дослідження  фізичної працездатності студенток з різним ступенем гіпермобільності суглобів. В усіх групах студенток був відсутній добрий та високий рівень працездатності, у значної кількості студенток другої та третьої групи фізична працездатність була задовільного рівня, а у більшості студенток першої групи відповідала середньому.


Ключові слова


студентки; гіпермобільність суглобів; фізична працездатність

Повний текст:

PDF

Посилання


Богомолец А. А. Введение в учение о конституциях и диатезах. М., 1928. 228 с.

Жерноклеева В. В. Роль недифференцированной дисплазии соединительной ткани в развитии ортопедической патологии у детей крупного промышленного города: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. мед наук: спец. 14.01.08 «Педиатрия». В., 2013. 23 с.

Зінченко Н. М. Динаміка захворювань студентів у вищому навчальному закладі під час навчального року. Чернігівський національний педагогічний університет ім. Шевченка. Чернігів:ЧНПУ, 2017. Вип. 143. С.342 -345.

Кадурина Т.И., Гнусаев С.Ф., Аббакумова Л.Н. [и др.] Наследственные и многофакторные нарушения соединительной ткани у детей. Алгоритмы диагностики, тактика ведения. Педиатрия. 2014. Т. 93 (5). C. 1-40.

Пилипей Л., Шаповал М. Стан фізичної підготовленості студенток 1 курсу ВНЗ. Спортивний вісник Придніпров`я. 2013. № 2. С. 57-61.

Шиян О.В., Бакурідзе-Маніна В.Б. Досліджнення анамнезу життя студентів медичного вузу із гіпермобільністю суглобів. Спортивний вісник Придніпров’я. 2017. № 1. С. 260-264.