Раціональна побудова тренувальних занять на розвиток координаційних здібностей у дівчаток 8-9 років, що займаються фігурним катанням на ковзанах в оздоровчій групі

Н. В. Бачинська, А. В. Федоряка

Анотація


Визначається вплив занять оздоровчої спрямованості на фізичний розвиток і фізичну підготовленість дівчаток 8-9 років засобами фігурним катанням на ковзанах.

Ключові слова


фігурне катання; координаційні здібності; тренування

Повний текст:

PDF

Посилання


Абсолямова И.В., Жгун Е.В., Хачатуров Л.С., Кандыба С.П., Агапова В.В. Фигурное катание на коньках. М.: Советский спорт, 2006. 154 с.

Борисова Ю.Ю. Координационные способности как компонент системы подготовки танцоров 7–8 лет. Международный научно теоретический журнал «Прикладная спортивная наука». №2 (4). Минск, 2016. С. 8-12.

Гришина М.В. Теоретико-методические основы управления тренировочным процессом в фигурном катании на коньках: автореф. дис. на соискание учен. степени доктора пед. наук: спец. 13.00.04 "Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки". М., 1991. 50 с.

Москаленко, Н. В. Фізичне виховання молодших школярів. Дніпропетровськ: Вид-во «Інновація», 2007. 252 с.

Федоряка А.В. Порівняльний аналіз розвитку фізичних якостей у хлопчиків 7–8 років, що займаються у групах оздоровчої спрямованості. Збірник наукових праць II Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогіка і сучасні аспекти фізичного виховання». Краматорськ: Донбаська державна машинобудівна академія, 2016. С. 201-208.