Характеристика фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку, які займаються плаванням в позаурочний час (секції)

Т. І. Гогіна, Л. В. Ільницька

Анотація


Регулярні заняття з плавання сприяють підвищенню загального тонусу, активізують діяльність ЦНС, серцево-судинної, дихальної та інших систем організму, стимулюють обмінні процеси, забезпечують перерозподіл м’язового напруження, сприяють створенню та зміцненню м’язового корсета.


Ключові слова


молодший шкільний вік; плавання; фізичний розвиток; збереження здоров’я; діти

Повний текст:

PDF

Посилання


Селуянов В.Н. Технология оздоровительной физической культуры. М.: СпортАкадемПресс, 2001. 172 с.

Яременко О., Вакуленко О., Жаліло Л. та ін. Формування здорового способу життя. К., 2000. 232 с.

Деревянко В., Сілкова В., Перець Т., Силантьєв Д. Методичний посібник для вчителів фізичної культури загальноосвітніх навчальних закладів «Плавання в школі», Київ-2012.

Москаленко Н.В., Власюк О.О., Степанова І.В., Шиян О.В. Інноваційні технології у фізичному вихованні школярів. Дніпропетровськ: Інновація, 2011. 238 с.

Касіч Н. П., Недільська А. І. Розвиток координаційних здібностей дітей молодшого шкільного віку, які мають захворювання аутизм в процесі початкового навчання плаванню. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: збірник наукових праць. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Вип. 3 (58) / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол. В. П. Андрущенко [та ін.]]. Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – C. 54-57.