Пізнавально-оздоровча мотивація як структурній компонент здоров’ятворчої компетентності учнів

Г. В. Григоренко

Анотація


Наданий автором аналіз отриманих даних свідчить про актуальність мотивації учнів до здоров’ятворчої діяльності – складової частини їх здоров’ятворчої компетентності, що формується під впливом позитивних мотиваторів, які можуть бути запроваджені у загальноосвітньому навчальному закладі.


Ключові слова


Наданий автором аналіз отриманих даних свідчить про актуальність мотивації учнів до здоров’ятворчої діяльності – складової частини їх здоров’ятворчої компетентності, що формується під впливом позитивних мотиваторів, які можуть бути запроваджені у загальноосвітньому навчальному закладі.

Повний текст:

PDF

Посилання


Віцько С.М., О. І. Холодний Структура педагогічної технології особистісно орієнтованого формування здоров’язбережувальних знань учнів основної школи в процесі занять фізичною культурою, Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2012. № 19(1). С. 54-62.

Григоренко В.Г. Інноваційні організаційно-педагогічні умови функціонування інтерактивних виховних технологій особистісно орієнтованого формування в учнів загальноосвітньої школи культури здоров’я. Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць. За ред. проф. В.І.Сипченка. Слов’янськ: СДПУ, 2011. Вип. LV. Ч. ІІІ. С. 196-207.

Григоренко Г. В. Здоров’ятворча компетентність підлітків та умови її формування в соціально-педагогічній діяльності загальноосвітнього навчального закладу: монографія. Слов’янськ, 2016. 315 с.

Сучасні перспективи освіти. Ред.: С. Омельченко, Й. Аксман; ДВНЗ «Донбас. держ. пед. ун-т». Слов'янськ, 2016. 457 c.

Шиян О.І. Державна освітня політика з питань здорового способу життя молоді. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Л., 2010. 295 с.