Вплив засобів спеціальної фізичної підготовки на рівень психофізіологічних якостей операторів

М. Корчагін, О. Ольховий

Анотація


За підсумками проведеного дослідження виявлено вплив засобів спеціальної фізичної підготовки на рівень психофізіологічних якостей операторів радіотехнічних військ на протязі 24-х годинного бойового чергування. Встановлено, що за три роки експерименту в кінці зміни бойового чергування у військовослужбовців покращились показники психофізіологічних якостей: проста сенсомоторна реакція на 5,2% (p<0,001), короткочасна (оперативна) пам’ять на 7,6% (p<0,001) та концентрація уваги на 17,4% (p<0,001).


Ключові слова


військовослужбовець-оператор; психофізіологічні якості; професійна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Бородін Ю.А., Красота В.М., Ольховий О.М., Піддубний О.Г. Вплив несприятливих факторів військово-професійної діяльності на фізичний стан офіцерів – спеціалістів операторського профілю. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Наук. моногр. / За ред. проф. Єрмакова С.С. Х.: ХДАДМ (ХХПІ). 2006. № 6. С. 1012.

Зараковский Г.М., Медведев В.И. Психофизиологическое содержание деятельности оператора. Инженерная психология. Теория, методология, практическое применение. М.: Наука, 1977. С. 101-119.

Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності. К.: КІМУ, 2002. 210 с.

Корчагін М.В. Залежність функціонального стану військово-службовців-операторів від несприятливих факторів військово-професійної діяльності. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 14: збірник наукових праць /За ред. О.В. Тимошенка. К.: Вид-во НПУ ім.. М.П. Драгоманова, 2009, С. 106-109.

Корчагін М., Ольховий О. Комплекс показників професійної працездатності військовослужбовців-операторів, Слобожанський науково-спортивний вісник. 2017. № 4. С. 73-77.

Красота В.М. Залежність фізичного стану та психофізіологічних показників спеціалістів операторського профілю від рівня професійної підготовленості. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Наук. моногр. / За ред. проф. Єрмакова С.С. Х.: ХДАДМ (ХХПІ). 2006. № 12. С. 8084.

Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці: Навч. посібник. К.: КНЕУ, 2000. 232 с.

Ольховий О. М., Маракушин А. І., Попов Ф. І. Теоретично-методичні засади функціонування системи фізичної підготовки військовослужбовців Повітряних Сил Збройних Сил України. Звіт про науково-дослідну роботу (шифр Керівництво  ФП). Х. : ХУПС, 2012. 248 с.

Остапенко Ю. А. Профессионально-значимые психофизиологические качества информационно-логической группы спеціальностей. Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта / под ред. С. С. Єрмакова. Харьков, 2014. № 4. С. 34–39.

Руснак І.С., Крюков М.П., Кохно В.Д. Будівництво Повітряних Сил Збройних Сил України: питання теорії та практики. Наука і оборона. 2005. №4. С. 8-13.

Сапов И.А., Солодков А.С. Состояние функций организма и работоспособности моряков. Л.: Медицина, 1986. 192 с.