Контроль показників фізичного розвитку школярів 7-х та 8-х класів

Л. І. Мичковська, Л. І. Пільганчук

Анотація


В тезах детально розглянуто питання масо-ростового індексу Кетле школярів середніх класів. А за допомогою індексу відповідності маси тіла зросту дитини визначили співвідношення дітей, які мали надлишкову масу тіла.


Ключові слова


школярі; індекс Кетле; маса тіла

Повний текст:

PDF

Посилання


Бар-Ор О., Роуланд Т. Двигательная активность и здоровье детей от физиологических основ до практического применения. К.: Олимпийская литература, 2009. 530 с.

Безруких М. М., Сонькин В. Д., Фабер Д. А. Возрастная физиология: Физиология развития ребенка. М.: Академия, 2002. 416 с.

Волков Л. В. Теория и методика детского и юношеского спорта. К.: Олимп. Литература, 2002. 296 с.

Круцевич Т. Ю., Воробйов М. І., Безверхня Г. В. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді. К.: Олимпийская литература, 2011. 224 с.