Основні положення Бойової армійської системи (БАрС) в системі спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців Повітряних Сил Збройних Сил України

В. С. Откидач, М. В. Корчагін, В. М. Кирпенко

Анотація


Враховуючи особливості участі підрозділів у миротворчих операціях та досвід ведення бойових дій, все більшого значення набуває психологічна стійкість військовослужбовців та професійна компетентність офіцерського складу, у формуванні яких не останню роль відіграє спеціальна фізична підготовка.


Ключові слова


бойова армійська система; військовослужбовці; курсанти; фізична підготовка

Повний текст:

PDF

Посилання


Анохін Є.Д. Фізична підготовка в арміях провідних країн НАТО: Навчальний посібник, Львів: ЛВІ, 2005, –115 с.

Наказ начальника Генерального штабу ЗСУ від 11.02.14 року № 35 “Про затвердження Тимчасової настанови з фізичної підготовки в Збройних Сил України”.

Корчагін М. В., Ольховий О.М. Оптимізація спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців-операторів Повітряних Сил Збройних Сил України. Проблеми, досягнення та перспективи розвитку медико-біологічних і спортивних наук. Матеріали ІІ міжнародної заочної науково-практичної конференції (Миколаїв, 30 жовтня 2017 р.). Мін-во освіти і науки України. Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 2017. С. 75-76.

Корчагін М., Курбакова С., Ольховий О. Залежність успішності професійної діяльності військовослужбовців-операторів від рівня психофізіологічних якостей. Спортивний вісник Придніпров'я. 2017. № 3. 65-68.

Корчагін М. В. Спеціальна фізична підготовка військовослужбовців Повітряних Сил Збройних Сил України. Четверта наукова конференція ХУПС: тези доповідей. Х.: ХУПС ім. І. Кожедуба, 2008. С. 214.