Проблеми реалізації інклюзивного фізичного виховання дітей дошкільного віку

В. М. Пасічник, В. Р. Пасічник

Анотація


У статті висвітлено організаційно-педагогічні проблеми реалізації інклюзивного фізичного виховання в умовах дошкільних закладів освіти.


Ключові слова


інклюзивне фізичне виховання; дошкільний вік; діти

Повний текст:

PDF

Посилання


Аксенов А. В. Повышение эффективности процесса физического воспитания детей младшего школьного возраста в условиях инклюзивного образования: дис. ... канд. пед. наук. СПб., 2011. 203 с.

Батова А. В. Социально-педагогические условия позитивной интеграции детей-инвалидов в социальную среду: автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 2001. 23 с.

Боднар І.Р. Проблеми залучення учнів 1–3 груп здоров`я до спільних уроків фізичної культури. Фізична активність, здоров’я і спорт. 2013. №1(11). С. 36–44.

Горопаха Н. М. Фізичне виховання дошкільників та молодших школярів у контексті інклюзивної освіти: проблеми наступності та перспективності. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. 2014. Вип. 10. С. 11–15.

Иовчук Н. М. Проблемы интегративного дошкольного воспитания. Электронный журнал «Психологическая наука и образование». 2012. № 1. С. 1–7.

Колупаєа А.А. Інклюзивна освіта як трансформаційна стратегія сучасної освітньої політики. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. 2010. Вип.7. С. 11–19.

Лебедева С.А., Конфедератова Е. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка. Инклюзивное образование. Теория. Опыт. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. 150 с.

Пасічник В. Напрями удосконалення змісту фізичного виховання дітей дошкільного віку за допомогою ігрових засобів. Спортивна наука України. 2016. № 4 (74). С. 17–25.

Приступа Є.Н., Петришин Ю.В., Боднар І.Р. Інклюзивне фізичне виховання школярів 1-3 груп здоров’я. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2013. № 1. С. 62–67.

Романова С.П., Савчук А. Н., Чалая Е. М. Физкультурно-оздоровительное воспитание дошкольников в условиях образовательной интеграции. Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. №4 (132). С. 151–157.

Тюкова А. Инклюзивное образование детей в дошкольном образовательном учреждении. Региональное образование XXI века: проблемы и перспективы. 2012. № 4. С. 418–424.