Про актуальність формування рухових компетенцій студентів вищих закладів освіти

Ю. І. Петренко, В. С. Ашанін

Анотація


У статті розглянуто передумови формування рухових компетенцій студентів вищих закладів освіти. Виявлено проблемні моменти сучасної системи фізичного виховання у вищих навчальних закладах освіти. Визначено основні завдання щодо формування рухових компетенцій студентської молоді.


Ключові слова


студенти; фізичне виховання; рухові компетенції

Повний текст:

PDF

Посилання


Ашанин, В.С., Романенко, В.В. (2015), «Использование компьютерных технологий при оценке сенсомоторных реакций в единоборствах», Слобожанський науково-спортивний вiсник, № 4(48), С. 15-18.

Григорьев, А.Ю., Пономарев В.В. (2011), Формирование двигательной компетенции студентов в процессе физического воспитания в вузе, Красноярск: СибГТУ.

Матвієнко, М.І. (2017), Формування умінь та навичок до самостійних занять фізичними вправами студентів педагогічних університетів: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)», Київ, 24 с.

Ольховый, О.М., Темченко, В.А., Петренко, Ю.М. (2015), «Влияние информационно-коммуникационных технологий на вовлеченность студентов в спортивно-ориентированное физическое воспитание», Слобожанський науково-спортивний вісник, № 4(48), С. 70-73.

Тимошенко, В.В., Бобылева, Я.В. (2013), «Оптимизация процесса физического воспитания в высшем учебном заведении (ВУЗ) с использованием спортивно-ориентированных технологий», Молодой ученый, №12, С. 531-533.

Філенко, Л.В., Филенко, И.Ю., Петренко, Ю.И., Петренко, Ю.М. (2015), «Информационные технологии при подготовке студентов вузов физической культуры», Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта: материалы Международной научно-практической конференции, Барнаул, С. 159-167.