Розвиток мислення курсантів І–ІІІ курсів засобами інтелектуальних ігор

О. С. Шевченко, А. В. Гришко

Анотація


В результаті проведеного практичного дослідження виявлено позитивний вплив систематичних занять шахами на розвиток мислення та успішність навчання курсантів I–III курсів.


Ключові слова


курсанти І–ІІІ курсів; розвиток мислення; інтелектуальні ігри

Повний текст:

PDF

Посилання


Бочарова С.П. Память как базовая функциональная система в структуре деятельности человека-оператора. Психологический журнал. 1981. Т. 2, № 3.

Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності. К.: КІМУ, 2002. 210 с.

Красота В.М. Інтегральний показник професійної працездатності офіцерів. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2006. № 9. С. 8991.

Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці. К.: КНЕУ, 2000. 232 с.

Ольховий О.М. Теорія та методика наукових досліджень у фізичному вихованні і спорті. Харків: ХДАФК, 2015. 143 с.

Руснак І.С., Крюков М.П., Кохно В.Д. Будівництво Повітряних Сил Збройних Сил України: питання теорії та практики. Наука і оборона. 2005. №4. С. 8-13.

Тимчасова Настанова з фізичної підготовки у ЗС України. Наказ НГШ від №35 від 11.02.2014 року.