Алгоритм формування коронного прийому дзюдоїста-ветерана

С. Л. Пакулін

Анотація


Обґрунтовано алгоритм формування коронного прийому дзюдоїста-ветерана. Доведено доцільність його використання для підвищення ефективності змагальної діяльності.


Повний текст:

PDF

Посилання


Алексєєв А. Ф. Теорія та методика викладання дзюдо та самбо : навч. посібник для студенів 3 курсу (за кредитно-модульною системою) / А. Ф. Алексєєв, К. В. Ананченко, Н. В. Бойченко. – X. : ХДАФК, 2014. – 110 с.

Ананченко К. В. Організація навчально-тренувального процесу юних дзюдоїстів / К. В. Ананченко, Ю. А. Чумак // Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях : Сборник статей XI международной научной конференции, 6 февраля 2015 года. – Белгород – Харьков – Красноярск : ХДАФК, 2014. – С. 167–172.

Ананченко К. В. Вдосконалення маневрування і просторово-часового орієнтування як чинники поліпшення техніко-тактичної підготовки ветеранів-єдиноборців / К. В. Ананченко // Materiály X mezinárodní vědecko – praktická konference [«Nastolení moderní vědy – 2014»] (27 září – 05 října 2014 roku) po sekcích Matematika.Moderní informační technologie.Výstavba a architektura.Tělovýchova a sport. – Díl 12. Matematika.Moderní informační technologie.Výstavba a architektura.Tělovýchova a sport. – Praha : Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2014. – S. 65–67.

Пакулин С. Л. Воспитанники школы дзюдо «Динамо» // Занятия дзюдо – правильный выбор для школьников : цикл статей [Электронный ресурс] / С. Л. Пакулин. – Режим доступа : judo-dinamo.org.ua (Дата обращения : 09.11.2015 г.)

Пакулін С. Л. Дзюдо як філософія вирішення проблем сьогодення в Україні / С. Л. Пакулін// Materiały IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji [«Naukowa myśl informacyjnej powieki – 2013»] (07–15 marca 2013 roku). Volume 23. Budownictwo i architektura. Fizyczna kultura i sport.: Przemyśl. Nauka i studia, 2013. – S. 82–85.

Пакулін С. Л. Заняття дзюдо – правильний вибір для школярів і батьків / С. Л. Пакулін // Материали за 9-а международна научна практична конференция, [«Найновите научни постижения – 2013»] (17-25 март 2013 година на лекарство, физическа култура и спорт). – Том 17. Лекарство. Физическа култура и спорт. – София : Бял ГРАД-БГ ООД, 2013. – С. 88–92.

Перебейнос В. Б. Особенности тренировочного процесса дзюдоистов-ветеранов / В. Б. Перебейнос, К. В. Ананченко // Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств : Зб. тез VII міжнародної науково-методичної конференції (м. Харків, 22 лютого 2013 р.). Вип. 7. – Х. : Академія ВВ МВС України, 2013. – С. 11–14.

Федяев Н. А. Соревновательная деятельность и индивидуальный технический арсенал борца / Н. А. Федяев, В. Л. Дементьев, Ю. Н. Рогов // Детский тренер. – 2012. – № 3. – С. 116–121.