АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ СПІВРОБІТНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

В. А. Ведерніков

Анотація


У даній статті розкрито основні проблеми процесу фізичної та спеціальної підготовки у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ, визначаються основні напрямки інноваційних підходів, впровадження яких до існуючої системи підготовки майбутніх правоохоронців позитивно вплине на їхнє професійне становлення як висококваліфікованих професіоналів Національної поліції України сучасної Європейської країни.


Повний текст:

PDF

Посилання


Баркалов С.Н. Физическая подготовка курсантов образовательных организаций МВД России: состояние, проблемы и пути совершенствования / С.Н. Баркалов, И.В. Герасимов. // Общество и право. – 2014. – № 4. – С. 299–304.

Вареньга Ю.В. Удосконалення фізичної підготовки працівників МВС України на етапі професійного становлення : дис. канд. наук з фіз. вих. і спорту : 24.00.02 / Ю.В. Вареньга. – Львів, 2015. – 262 с.

Груздев Е.М. Проблемы учебного процесса по физической подготовке в вузах МВД России и меры, направленные на повышение качества обучения / Е.М. Груздев, А.М. Козловский // Вестник Воронежского института МВД России. – 2009. – №1. – С. 4.

Гусев А.А. Интегрированный подход к служебно-прикладной физической подготовке слушателей образовательных организаций МВД / А.А. Гусев // Концепт. – 2014. – № 20. – С. 1–6

Журавель О.В. Методичні матеріали з фізичної підготовки для позаштатних інструкторів підрозділів органів внутрішніх справ. / О.В. Журавель. – К. : РВЦ КНУВС, 2008. – 46 с.