АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

О. Г. Піддубний

Анотація


Розглядається проблема перевірки та оцінки методичної підготовленості військовослужбовців під час занять фізичним вихованням, розглянуто думки експертів на запропонований підхід до оцінювання у попередній, діючий Тимчасовій настанові з фізичної підготовки в Збройних Силах України та програмі державного екзамену з дисципліни


Повний текст:

PDF

Посилання


Кирпенко В.М. Оцінка ефективності якості підготовки курсантів з дисципліни «Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка і спорт» [Текст] / В.М. Кирпенко, О.Г. Піддубний, С.А. Божко. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Наук. Моногр. / За ред. Проф. Єрмакова С.С. – Х. : ХДАДМ (ХХПІ). – 2008. – № 12. – С. 14–18.

Настанова з фізичної підготовки та спорту у Збройних Силах України (НФП – 2009). Затв. наказом МОУ № 685 від 29.12.09. К., 2009. – 232 с.

Організація та проведення державного екзамену з дисципліни “Фізична підготовка” у Харківському військовому університеті: Навч.- методичний посібник / Розроб. О.Г. Піддубний, Г.Г. Лисак, О.М. Ольховий та ін. – Харків: ХВУ, 2004. – 144 с.

Тимчасова Настанова з фізичної підготовки та спорту у Збройних Силах України (НФП – 2014). Затв. наказом МОУ № 35 від 11.02.2014. К., 2014. – 158 с.

Формирование и диагностика уровня педагогических умений студентов в процессе физического воспитания / [Маракушин А. И., Поддубный А. Г., Коновалов В. В., Кирпенко В. Н.] // Слобожанський науково-спортивний вiсник. – Харків : ХДАФК, 2015. – № 1(45). – С. 75–80. – dx.doi.org/10.15391/snsv.2015-1.014.

Field Manual FM 7-22 Army Physical Readiness Training with Change 1 3 May 2013 Paperback – May 25, 2013 by United States Government US Army.

Joseph E. Raycroft Mass Physical Training: For Use in the Army and the Reserve Officers Training Corps Forgotten Books (September 27, 2015) ISBN-10: 1332345891 / 308 pages.