ВПЛИВ ІНТЕЛЕКТУ ЮНИХ БАСКЕТБОЛІСТІВ 12–14 РОКІВ НА ТЕХНІЧНУ ТА ТАКТИЧНУ ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ

І. Ю. Філенко

Анотація


встановлено, що розумові здібності спортсмена впливають на техніко-тактичну підготовленість спортсменів; доведено можливість формування в процесі спортивної підготовки нових розумових здібностей, необхідних для успішної діяльності і результативності; в експериментальній групі досліджувані показали 65–70% приріст результату.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ашанин В. С. Теоретические основы построения оценки физического развития и состояния физического здоровья обследуемого контингента / В. С. Ашанин, С. С. Пятисоцкая, В. А. Друзь, Э. А. Задорожная, А. Н. Литвиненко // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків, 2012. – № 2. – С. 131–137.

Гомельский В. А. Папа. Великий тренер / В. А. Гомельский. – Москва : Городец, 2008. – 493 с.

Помещикова І. П. Основи баскетболу [навчальний посібник] / І. П. Помещикова, О. А. Єфімов. – Х., ХДАФК, 2012. – 108 с.

Терентьєва Н. М. Теорія та методика фізичного виховання : навч. посіб. / Н. М. Терентьєва, М. А. Мамешина, І. П. Масляк. – Харків : ХДАФК, 2008. – 148 с.

Філенко И. Ю. Развитие силовых качеств баскетболистов на этапе предварительной базовой подготовки в недельном цикле / И. Ю. Филенко, Е. В. Церковная, С. Г. Строкач // Materialy XI miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa mysl informacyjnej powieki – 2015». – Psychologia i sociologia Fizyczal kultura i sport : Przemysl. Publishihg House «Nauka i studia». – Volum 12.– Stran. 52–58.

Яхонтов Е. Р. Учебное пособие – 4-е изд., СПб ГУФК им. П. Ф. Лесгафта. Высшая школа тренеров по баскетболу. – СПб., Олимп, 2008. – 134 с.