ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Г. М. Путятіна

Анотація


Автором здійснено спробуобґрунтування положень інституціоналізації (у розрізі соціологічних та економічних вчень) як умов організаційного механізму стратегічного розвитку сфери фізичної культури і спорту.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гасюк І. Л. Механізм державного управління фізичною культурою та спортом в Україні : автореф. дис... д-ра наук з державного управління: 25.00.02 / Ігор Леонідович Гасюк. – Київ, 2013. – 36 с.

Головійчук О.В. Розвиток фізичної культури і спорту в сучасних умовах/ О.В. Головійчук – К., 2014. – 90 с.

Дутчак М. Стратегія і тактика розвитку спорту для всіх в Україні / М. Дутчак // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. – 2013. – № 16. – С. 3–16.

Зайдовий Ю. Історико-політичні та організаційні аспекти формування і розвитку Національних олімпійських структур в Україні та країнах Європи / Ю. Зайдовий. – Л.: Українські технології, 2014. – 176 с.

Імас Є.П. Протиріччя економіки фізичної культури і спорту у перехідних суспільних системах // Економіка і держава. – 2013. – № 2. – С. 40-43.

Леонов Я.В. Фізична культура та спортивна індустрія як державні пріоритети розвитку сучасного суспільства / Я.В. Леонов, Г.М. Путятіна // Proceedings of the III International Sciences Congress "Problems and Prospects of Research in the Americas and Eurasia" (Buenos Aires, Argentina, 3-5 December 2014). Buenos Aires, 2015. – Р. 115–121.

Мудрик В.И. Менеджмент в системе органов управления физической культурой и спортом в провинции Хебей Китайской Народной Республики: монография / В.И. Мудрик, Ю.П. Мичуда, Чжу Фен, Г.Н. Путятина, Я.В. Леонов. – Варшава, 2015. – С. 22–24.