Акмеологічний підхід до вивчення діяльності менеджера у сфері фізичної культури та спорту

С. О. Стадник

Анотація


Запропоновано акмеологічний підхід до вивчення діяльності менеджера у сфері фізичної культури та спорту, внаслідок чого розроблено акмеограму, що включає мету, об’єктивні та суб’єктивні характеристики його діяльності. Мета акмеограми – забезпечити ефективне функціонування фізкультурно-спортивної організації.


Повний текст:

PDF

Посилання


Базылевич Т. Ф. Психология высших достижений личности (психоакмеология) : [монография] / Т. Ф. Базылевич. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 331 с.

Дутчак М. В. Класифікація професій у сфері фізичної культури і спорту в Україні: стан та перспективи / М. В. Дутчак // Спортивна наука України. – 2010. – № 2.– С. 25–41.

Жданова О. М. Управління сферою фізичного виховання і спорту : [навч. посіб.] / О. М. Жданова, Л. Я. Чеховська. – Дрогобич : Коло, 2009. – 224 с.

Починкин А. В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта / А. В. Починкин. – М. : Советский спорт, 2010. – 264 с.

Приходько И. И. Совершенствование подготовки менеджеров в сфере физической культуры и спорта в Украине / И. И. Приходько, С. А. Стадник // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми з фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 9. – С. 91–95.

Приходько І. І. Стратегічний менеджмент розвитку сфери фізичної культури та спорту в Україні / І. І. Приходько, В. І. Мудрик, О. В. Горбенко, Г. М. Путятіна, І. Г. Хомко, С. О. Левадня, Н. В. Середа // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2010. – № 3. – С. 134–138.

Приходько І. І. Програмно-цільове управління оптимізацією діяльності спортивних шкіл / І. І. Приходько, Г. М. Путятіна // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2008. – № 3. – С. 70–74.

Шамардин А. И. Организационные аспекты управления физкультурно-спортивным движением : [уч. пособие] / А. И. Шамардин, В. Д. Фискалов. – М. : Советский спорт, 2013. – 464 с.