ОЦІНКА ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ СЕРЕДНІХ КЛАСІВ

Автор(и)

  • О.Ю. АЖИППО Харківська державна академія фізичної культури,
  • М. А. МАМЕШИНА Харківська державна академія фізичної культури,
  • І. П. МАСЛЯК Харківська державна академія фізичної культури,

Ключові слова:

фізичний розвиток, фізичне здоров’я, школярі 13–15 років

Анотація

Мета: визначити рівень фізичного здоров’я школярів 7–9-х класів. Матеріали і методи: обстежено 145 учнів ЗОШ № 150 м. Харкова. Методи: теоретичний аналіз і узагальнення наукової літератури, метод експрес-оцінки фізичного здоров’я, математична статистика. Результати: визначено рівень антропометричного розвитку, функціональний стан серцево-судинної та дихальної систем, проведено порівняльний аналіз у віковому і статевому аспектах. Висновки: встановлено «середній» рівень фізичного здоров’я школярів 7-х класів і «нижче середнього» в учнів 8–9-х класів.

Посилання

Арефьєв В. Г. Здоров’я підлітків і рухова активність / В. Г. Арефьєв // Спортивний вісник Придніпров’я : [науково-практичний журнал]. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2. – С. 21–23.

Бала Т. М. Исследование уровня физического здоровья школьников 10–15 лет / Т. М. Бала // «Олімпійський спорт і спорт для всіх» : [тези доповіді]. – Київ, 2010. – С. 417.

Іщенко О. Характеристика режимів рухової активності дітей середнього шкільного віку / О. Іщенко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2014. – № 4. – С. 67–72.

Круцевич Т. Ю. Концепція удосконалення програм з фізичної культури в загальноосвітній школі / Т. Ю. Круцевич // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. – 2012. – № 2. – С. 9–11.

Масляк І. П. Стан використання інноваційних підходів у фізичному вихованні обласних загальноосвітніх навчальних закладах / І. П. Масляк, М. А. Мамешина, В. О. Жук // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2014. – № 6. – С. 69–72.

Мониторинг и коррекция физического здоровья школьников : метод. пособие / [С. Д. Поляков, С. В. Хрущев, И. Т. Корнеева и др.]. – М. : Айрис-пресс, 2006. – 96 с.

Москаленко Н. В. Аналіз рівня соматичного здоров’я дітей старшого шкільного віку / Н. В. Москаленко, Д. С. Єлісєєва // Спортивний вісник Придніпров’я : [науково-практичний журнал]. – Дніпропетровськ, 2014. – № 118. – С. 189–192.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-31

Номер

Розділ

Фізичне виховання різних груп населення