SNAG-ГОЛЬФ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ШКОЛЯРІВ

І.О. КУЗЬМЕНКО

Анотація


У роботі представлена характеристика та особливості застосування гри SNAG-гольф у фізичному вихованні школярів.


Ключові слова


SNAG-гольф; школярі; фізичне виховання

Повний текст:

PDF

Посилання


Борисова Ю. Особливості фізичного стану дітей шкільного віку / Юлія Борисова // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2009. – № 1. – С. 41–44.

Галлахер Б. Гольф для начинающих = Golf / Бернард Галлахер, Марк Уилсон. – М.: Гранд-Фаир, 2005. – 191 с.

Колисниченко Ж. А. Гольф как инновационная форма проведения уроков по физической культуре в школе / Ж. А. Колисниченко // Образование как фактор формирования инновационного человеческого потенциала: прогр. и материалы XIX науч.-практ. конф. учителей, 14 апр. 2012 г. / Нар. укр. акад. – Х.: Изд-во НУА, 2012. – С. 37–39.

Корольков А. Н. Некоторые дидактические особенности усвоения игровых действий в гольфе / А. Н. Корольков // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2012. – № 6. – С. 24–28.

Костюк П. М. Оцінка стану здоров’я школярів України та факторів, що на нього впливають / П. М. Костюк, Е. Й. Лапковський // Фізична культура, спорт та здоров’я нації. Збірник наукових праць. – Т. 1, Випуск 12. – Вінниця, 2011. – С. 202–206.

Масляк І. П. Стан використання інноваційних підходів у фізичному вихованні обласних загальноосвітніх навчальних закладах / І. П. Масляк, М. А. Мамешина, В. О. Жук // ISSN1991–0177 Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук.- теорет. журн.]. – Харків: ХДАФК, 2014. – № 6 (44). – С. 69–72.

Sell T. C. Physical activity-related benefits of walking during golf / T. C. Sell, J. P. Abt, S. M. Lephart // Science and Golf V: Proceedings of the World Scientific Congress of Golf. – London, 2008. – Р