АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АПАРАТУ ТА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ-БАСКЕТБОЛІСТІВ

Н. В. СМИРНОВА-ДАВЛАД

Анотація


Представлені та проаналізовані дані дослідження фізичних якостей та функціонального стану вестибулярного аналізатору у студентів, які займаються баскетболом.


Ключові слова


баскетбол; студенти; фізична підготовленість; вестибулярний апарат

Повний текст:

PDF

Посилання


Ассад М. Індивідуальні особливості реалізації техніко-тактичної майстерності і функціонального забезпечення кваліфікованих баскетболісток в умовах змагальної діяльності / М. Ассад, Р. Сушко // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2014. - №1. – С. 111 - 117.

Болобан В. Сенсомоторная координация как основа технической подготовки / В. Болобан // Наука в олимпийском спорте. – 2006. – № 2. – С. 96-102.

Ильинич В. И. Физическая культура студента : [учебник] / В. И. Ильинич. – М. : Гардарики, 2005. – С. 8-9.

Козина Ж.Л. Командная и индивидуальная структура подготовленнос- ти баскетболисток студенческих команд / Ж. Л. Козина, С. Г. Защук, В. Ф.Слюсарев // Физическое воспитание студентов. – Х. : ХООЕОКУ- ХГАДИ, 2009. – №3. – С. 60-66.

Поплавський Л. Ю. Баскетбол : [підручник для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту] / Л. Ю. Поплавський. – К. : Олімпійська література, 2004. – 440 с.

Павлова Т. Вплив позаурочних форм занять баскетболом на фізичну підготовленість дітей середнього шкільного віку з різним ступенем здоров'я / Т. Павлова, Л. Долженко // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2014. - №2. – С. 113 - 116.

Реброва О. Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA / О. Ю. Реброва. – М. : Медиа Сфера, 2002. – 312 с.