АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ У СПОРТИВНИХ ІГРАХ

О.О. МІТОВА, В.М. ОНИЩЕНКО

Анотація


В роботі здійснено аналіз науково-методичної літератури щодо сучасних підходів до структури та змісту навчально-тренувального процесу на етапі початкової підготовки у спортивних іграх.


Ключові слова


спортивні ігри; етап початкової підготовки; структура та зміст навчально-тренувального процесу

Повний текст:

PDF

Посилання


Дмор С. М. М. Методика навчання молодших школярів футболу у процесі позаурочних занять з використанням інформаційних технологій [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Дмор Самер Маджед Мохаммед; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". - Луганськ, 2014. - 22 с.

Конох О. Є. Комплексне використання засобів спортивних ігор у підвищенні фізичного стану дітей 5 - 6 років : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / О. Є. Конох; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Д., 2014. - 20 c.

Матяш В. В. Технічна підготовка футболістів на етапі попередньої базової підготовки: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / В. В. Матяш; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. — Д., 2013. — 22 с.

Максимів Г.З. Технологія навчання гри в баскетбол учнів загальноосвітньої школи: автореф. дис. ... канд. з фіз. виховання і спорту:24.00.02/ Г. З. Максимів; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Львів : [Б. в.], 2007. -20 с.