ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ УЧНІВ 10-11 КЛАСІВ

Л.В. ФІЛЕНКО, І.Ю. ФІЛЕНКО

Анотація


Описані можливості використання інформаційних технологій при проведенні уроків фізичної культури у учнів 10-11 класів. Розроблено та впроваджено у навчальний процес комп’ютерну програму фіксації основних фізичних та функціональних показників здоров’я школярів. Виявлені основні проблеми використання інформаційних технологій на уроках фізичної культури та надані шляхи їх вирішення.


Ключові слова


фізична культура; учні; уроки; інформаційні технології; фізичний стан; здоров’я

Повний текст:

PDF

Посилання


Ашанин В.С. Теоретические основы построения оценки физического развития и состояния физического здоровья обследуемого контингента / В.С. Ашанін, С.С. Пятисоцькая, В.А. Друзь, Е.А. Задорожная, А.Н. Литвиненко // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків, 2012. – №2. – С.131-137.

Круцевич Т.Ю. Розвиток форм фізичного виховання в загальноосвітніх школах: проблеми і перспективи / Т.Ю. Круцевич, Д.О. Соловей // Науковий часопи НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – К.: НПУ імені М.П. Драггоманова, 2015. – С.75-78.

Філенко І.Ю. Дослідження показників фізичного розвитку, фізичної підготовленості та функціонального стану учнів 10-11 років під впливом занять регбі-5 / І.Ю. Філенко, Л.В. Філенко, А.А. Мартиросян // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Х., 2013. – №6. – С.53-58.

Філенко Л.В. Информатизация спортивного образования на примере использования компьютерных обучающих технологий [Тези] / Л.В. Филенко // Мат. конф. «Фізична культура, спорт та здоров’я». – Харків: ХДАФК, 2015. – С.284-286.

Kozina ZhL, Ilnizaya AS, Kolomiez NA, Barybina LN, Cieślicka M, Stankiewicz B, Pilewska W. Effects of integrated improving technique pilates and bodyflex level of functionality on students. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 2014;1:24–30. http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.899192 19.

Masliak I.P. Physical health of young and middle age women under influence of stepaerobics exercises / I.P.Masliak // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. – Kharkiv, 2015. – Т.10. – Р.45-50.

Filenko L., Poltorackaya G., Sadoviy A. Algorithmic foundations of creating a computer program analysis estimates of physical culture in students grades 5-11 // Slobozhanskyi herald of science and sport : [scientific and theoretical journal]. – Kharkiv : KSAPC, 2014. – № 3(41). – 38-45 p.